Aktuality - Odbor stavební a životního prostředí


13. 11. 2017

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel územního plánu informuje, že je zpracován...

1. 09. 2017

Plán společných lovů v honitbách ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Karviná v roce 2017

17. 08. 2017

Potvrzený výskyt v České republice, informace pro uživatele honiteb a nařízení Státní veterinární správy.