Kalendárium 2017

perex_Kalendárium 2017.jpg Karviná vydala již tradiční celoroční přehled kulturních a sportovních akcí konaných na území města.


Kalendárium_2017_obálka.jpg

Brožuru nabízí zdarma Městské informační centrum. Pro zájemce je k dispozici přehled kulturního, sportovního a společenského dění v Karviné v celém kalendářním roce 2017 i v přiloženém souboru "Kalendárium 2017"(dokument pdf). Můžete zde získat ucelené informace o veškerém dění ve městě, které zahrnuje různé pravidelné nebo jednorázové akce pro veřejnost. Vzhledem k tomu, že rok je dlouhá doba a v jeho průběhu se může leccos změnit, doporučujeme, abyste si konkrétní akci ještě ověřili předem v Městském informačním centru, nebo na stránce Kalendář akcí, kde budou pořadatelé těchto jednotlivých akcí průběžně hlásit aktuální změny či novinky.