Karvinský zpravodajKarvinský zpravodaj * Měsíčník statutárního města Karviné, vychází dvanáctkrát ročně * Vydavatel: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, www.karvina.cz * IČO 00297534 * Reg. číslo: MK ČR E 12198 * Redakce: Mgr. Michaela Zormanová, tel.:  596 387 437, e-mail: michaela.zormanova@karvina_cz 


04_zpravodaj.png
27. 03. 2017

V dubnovém čísle se dočtete, kdo byl oceněn v anketě Sportovec roku, jaké plány má město s historickými budovami u náměstí,...

 
zpravodaj-brezen.png
27. 02. 2017

V březnovém čísle se dočtete o modernizacích, kterých se dočkají další školy, o tom, jak se bránit před triky podomních...

 
leden-2017u.png
31. 01. 2017

V únorovém čísle se dočtete o lyžařských kurzech pro karvinské děti, o tom, jak to vypadá s kontrolami vytápění, do čeho hodlá...

 
leden-2017.png
14. 12. 2016

V lednovém čísle se dočtete, na jakou výstavu na zámku se můžete těšit v lednu, do čeho hodlá město investovat v roce 2017, jak...

 
kz-web.png
28. 11. 2016

V prosincovém čísle se dozvíte, jakou péči město věnuje památníkům a válečným hrobům. Dočtete se o službách pro seniory,...

 
Výstřižek.PNG
1. 11. 2016

V listopadovém čísle Karvinského zpravodaje se dočtete, jaké povinnosti města jsou spojeny s podzimem, do čeho se investuje,...

 
KZ082016.PNG
30. 10. 2016

V říjnovém čísle se dočtete, proč můžeme být hrdí na naše památky, jaké pravidla musí dodržet příjemci dávek, co všechno se ve...

 
kz-zari.png
1. 09. 2016

V zářijovém zpravodaji se dočtete o prvoligové premiéře městského stadionu, opravách základních a mateřských škol, bourání...

 
cervenec-srpen.png
1. 07. 2016

Kdo byl oceněn za práci v sociální oblasti, kolik peněz půjde na kulturu a na jaké akce a projekty se díky tomu můžeme těšit....

 
kveten-cerven.png
1. 05. 2016

Otevření kina Centrum, nová zbrojnice pro hasiče v Karviné-Loukách, stromy na přání podle ankety, které se zúčastnili obyvatelé...

 
duben-2016.png
1. 04. 2016

V dubnovém čísle se dočtete o městských kašnách, o tom, kde se opravují komunikace, čekají na vás také zajímavosti o úspěšném...

 
brezen-2016.png
1. 03. 2016

V březnovém čísle najdete články o nové klidové zóně v centru města, o tom, kolik nás stojí vandalismus, na jaké nové projekty...

 
unor-2016.png
1. 02. 2016

V únorovém čísle se dočtete, jaký je zájem o dotace na vytápění, jaké aktivity podnikají městské kluby seniorů a...

 
leden-2016.png
1. 01. 2016

V lednovém čísle si přečtete, jak žádat o dotaci na ekologický kotel, jaké sociální služby město nabízí pro děti, mládež a...