Poplatky za odpady do konce března, za psy do dubna

penize_ilu.jpg Magistrát města opět rozeslal během března složenky pro platby za odpady, v dubnu pro poplatky za pejsky. Obě sazby jsou stejné jako vloni.


penize_ilu.jpg

Úřad posílá složenky nad rámec zákona i letos – především u nich setrvává proto, aby lidem připomněl splatnost odpadů 31. března, za pejsky se pak platí do konce dubna. Složenky rozesílá Česká pošta, nejsou-li ale doručeny, neznamená to, že platit není třeba – poplatky stanovuje zákon a jsou povinné.  

Za odpady se v Karviné platí stále 500 Kč za osobu a rok, sazby za psy také zůstávají stejné jako v předchozích letech a jednoduše je lze najít na složence. Poplatek za komunální odpad je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy do 31. března a 30. září kalendářního roku. Pokud však nečiní souhrn poplatků odváděných jednou osobou (jde o osobu platící poplatek za více lidí, např. za domácnost) více než tisíc korun za rok, je splatný najednou do 31. března. Obdobně lze platit také poplatek ze psů s tím, že termíny splatnosti jsou 30. dubna a 31. října.

Úhradu poplatku lze pak provést v pokladnách Magistrátu města Karviné v budově C na ulici Karola Śliwky 50 v Karviné-Fryštátě (a to i platební kartou). Úhradu poplatku je možno provést také převodem peněžních prostředků z účtu poplatníka, zde je třeba do příkazu k úhradě zadat veškeré identifikační údaje, tak jak jsou vytištěny na poštovní poukázce. Dalším způsobem úhrady je možnost hradit poplatek prostřednictvím inkasa SIPO, žádost o nastavení tohoto způsobu hrazení poplatku podává poplatník na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na odboru ekonomickém v budově C magistrátu.