Dobročinná Tříkrálová sbírka dorazila do Karviné

perex_tříkrálová-sb..jpg Již po osmnácté máte možnost přispět lidem ve svízelné životní situaci.


Jedna ze skupinek koledníků nezapomněla ani na karvinskou radnici. Jedna ze skupinek koledníků nezapomněla ani na karvinskou radnici.

Celostátní sbírku pořádá již tradičně Charita ČR. Pod její záštitou vychází počátkem ledna do ulic koledovat dobrovolníci. S přáním šťastného nového roku a známou koledou na rtech žádají o finanční dar do zapečetěné pokladničky. Tři bájné mudrce z Východu představují zpívající děti v doprovodu dospělého.

Dnes již tradiční a oblíbenou sbírku s koledníky pořádá Charita ČR s podporou Nadace České spořitelny. Jedním z důvodů populárnosti této sbírky je její transparentnost a smysluplné využití finančních prostředků. Vybrané finanční prostředky pomohou těm, kteří si sami nemohou nebo neumějí pomoci. Zejména se jedná o lidi bez vlastního domova, osoby s hendikepem nebo v těžké životní situaci.

V těchto dnech můžete potkat Kašpara, Baltazara a Melichara na ulici nebo u svých dveří.