Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky


Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky (CZ).pdf
Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky (PL).pdf
Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky (SK).pdf