Kotlíkové dotace

perex-kotliky-2016.jpg 16. března vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí druhou výzvu na kotlíkové dotace pro kraje.


perex_Kotlíky_2016.jpg

Jak bylo avizováno, Moravskoslezský kraj v ní obdrží téměř 900 milionů korun. Oproti ostatním krajům obdržel Moravskoslezský kraj dvojnásobnou výši finančních prostředků. Bude tak možné vyměnit až 8 000 starých neekologických kotlů.

Krajský dotační program pro občany bude vyhlášen na konci června, s příjmem žádostí se počítá od 5. září.

V tomto kole nebudou podporovány kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním, jak bylo avizováno. Podporovány tedy budou automatické kombinované kotle, plynové kondenzační kotle, kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla.

Stejně jako v předchozích výzvách nelze dotaci rovněž použít na výměnu starého plynového kotle za jakýkoliv nový kotel či tepelné čerpadlo.

Nejaktuálnější zprávy ke kotlíkovým dotacím na informačním webu Moravskoslezského kraje: www.lokalni-topeniste.cz.