Odbor majetkový

Odbor majetkový zajišťuje výkon vlastnických práv k movitému a nemovitému majetku města včetně správy, provozu a údržby majetku města a zajišťuje přípravu, realizaci a kordinaci investičních akcí města. Dále spolupracuje s Úřadem práce ČR v oblasti výkonu veřejné služby a veřejně-prospěšných prací. Bližší popis vykonávaných činností je uveden u každého oddělení.


Vedoucí odboru

Bogoczová Helena 2016.jpg qr bogoczová.png

Ing. Helena Bogoczová MPA
vedoucí odboru
Telefon: 596 387 308
Email:

 

Členění odboru

Oddělení bytové


Vedoucí

JUDr. Renata Hamrlová
oddělení bytové
Telefon: 596 387 249
Email:

Umístění

 • budova "B", ul. Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát (mapa), přízemí

Zajišťuje

 • správu, provoz, údržbu a opravy budov s byty a nebytovými prostory v majetku statutárního města Karviné,
 • vyúčtování služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor  v bytových domech v majetku statutárního města Karviné,
 • správu, provoz, údržbu a opravy jednotek ve vlastnictví statutárního města Karviné ve společenstvích vlastníků,
 • agendu související s byty, nebytovými prostory a garážemi v majetku statutárního města Karviné
 • nájmy bytů a nebytových prostor v obytných domech v majetku statutárního města Karviné (přehled nebytových prostor ZDE)
 • privatizaci bytového fondu v majetku statutárního města Karviné

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Marie Bulawová
oddělení bytové
596 387 439 B/28
Jarmila Dreslerová
oddělení bytové
596 387 232 B/28
Radmila Gorecká
oddělení bytové
596 387 323 B/33
JUDr. Renata Hamrlová
oddělení bytové
596 387 249 B/27
Monika Hanuskova
oddělení bytové
596 387 214 B/26
Soňa Kejmarová
oddělení bytové
596 387 736 B/25
Bc. Dana Knápková
oddělení bytové
596 387 315 B/33
Ivana Ličková
oddělení bytové
596 387 362 B/28
Alena Petrová
oddělení bytové
596 387 325 B/26

 


Oddělení majetkoprávní


Vedoucí

JUDr. Mária Durčáková
oddělení majetkoprávní
Telefon: 596 387 310
Email:

Umístění

 • Budova "B", ul. Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát (mapa)

Zajišťuje

 • nabývání a převod nemovitého majetku
 • zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví statutárního města Karviná
 • nájmy a výpůjčky nebytových prostor – mimo nebytových prostor v obytných domech (přehled nebytových prostor ZDE)
 • pronájmy pozemků
 • krátkodobé pronájmy zámku Fryštát a víceúčelového střediska v Karviné-Loukách
 • nájmy hrobových míst
 • úkony související se zajišťováním sociálních pohřbů

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Jerzy Cachel
oddělení majetkoprávní
596 387 385 B/72
Miroslava Cyroňová
oddělení majetkoprávní
596 387 309 B/65
Petra Čablíková
oddělení majetkoprávní
596 387 301 B/74
JUDr. Mária Durčáková
oddělení majetkoprávní
596 387 310 B/71
Jiřina Hefnerová
oddělení majetkoprávní
596 387 285 B/68
Šárka Kubušová
oddělení majetkoprávní
596 387 288 B/72
Bc. Jana Lovecká
oddělení majetkoprávní
596 387 218 B/68
Drahomíra Možutíková
oddělení majetkoprávní
596 387 384 B/73
Bc. Iveta Nohelová
oddělení majetkoprávní
596 387 311 B/74
Bc. Veronika Ožanová
oddělení majetkoprávní
596 387 258 B/74
Bc. Beata Vysluchová
oddělení majetkoprávní
596 387 450 B/73

 


Oddělení provozu a údržby majetku


Vedoucí

Ing. Jana Salamonová
oddělení provozu a údržby majetku
Telefon: 596 387 319
Email:

Umístění

 • budova "B", ul.Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát (mapa)

Zajišťuje

 • provoz a údržbu budov, staveb a pozemků školských objektů, které nejsou svěřeny do správy příspěvkovým organizacím,
 • provoz a údržbu letního koupaliště, sportovních zařízení v majetku SMK,
 • údržbu hasičských zbrojnic dobrovolných hasičů,
 • údržbu zámku Fryštát,
 • údržbu ostatních nemovitostí ve vlastnictví  SMK, včetně zajištění technického stavu vybraných technických zařízení (plynové kotelny, plošiny, výtahy)
 • správu a údržbu hřbitovů,
 • správu a údržbu průmyslové zóny Nové Pole,
 • agendu statické dopravy na území města (opravy, údržba, nová parkovací stání),
 • komplexní agendu spotřeby energií (voda, plyn, teplo, elektrická energie, srážková voda),
 • správu inženýrských sítí v majetku SMK (kanalizace, plynovody, vodovody, datové sítě) včetně jejich běžné údržby,
 • evidenci a opravy mostních objektů v majetku SMK,
 • údržbu drobných vodních toků ve správě SMK,
 • komplexně zajišťuje investiční činnosti SMK v oblasti přípravy a realizace staveb,
 • rozhoduje o uzavírání smluv o právu provést stavbu, o umístění stavby, o koordinaci staveb,
 • evidenci válečných hrobů a pietních míst

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Ilona Gromadová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 365 B/63
Ing. Andrea Hefnerová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 372 B/58
Nataša Hübnerová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 391 B/53
Pavel Janura
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 487 B/53
Ing. Richard Kajzar
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 784 B/31
Ing. Andrea Klimšová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 745 B/57
Jaroslav Ledwoń
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 397 B/63
Pavel Lyčka
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 257 H/1
Ing. Marcela Mirová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 305 B/59/II
Bc. Josef Novák
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 316 B/57
Ing. Iveta Piechaczková
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 324 B/59/2
Ing. Adéla Pietroszová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 270 B/30
Ing. Jana Salamonová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 319 B/59
Bc. Martina Štěpáníková
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 210 B/30
Ing. Miloslava Vlasáková
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 297 B/61
Iva Wenzlová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 334 B/58

 


Oddělení komunálních služeb


Vedoucí

Ing. Jana Maierová
oddělení komunálních služeb
Telefon: 596 387 216
Email:

Umístění

 • budova "B", ul.Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát (mapa)

Zajišťuje

 • činnosti dobrovolné veřejné služby
 • údržbu veřejného osvětlení a semaforů
 • souhlas pro vyhrazení parkovacích míst ZTP nebo ZTP/P
 • souhlas k uzavírkám a stanovení přechodného dopravního značení
 • souhlas k vjezdu na chodníky
 • údržbu místních komunikací, parkovišť, dopravního značení a parkovacích automatů
 • údržbu cyklotras a cyklostezek
 • agendu autovraků na komunikacích
 • čistotu a zimní údržbu místních komunikací a veřejného prostranství
 • správu veřejné zeleně
 • opravy a údržbu městského mobiliáře, dětských a sportovních hřišť, fontán, autobusových čekáren, směrníků a stojanů na mapy
 • za statutární město Karviná společné stanovisko k připravovaným stavbám
 • evidenci čipového systému psů, celoplošné očkování psů a řeší kastraci koček
 • souhlas s umístěním dočasné reklamy na sloupy veřejného osvětlení
 • komplexní správu tržiště a tržních míst v majetku města
 • správu a údržbu dřevěných stánků
 • organizaci farmářských trhů
 • údržbu památníků, uměleckých děl, kaplí, válečných hrobů a pietních míst
 • souhlas k záboru veřejného prostranství
 • deratizaci a regulaci populací synantropních zvířat
 • komplexní systém odpadového hospodářství

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Pavel Cieslar
oddělení komunálních služeb
596 387 345 B/42
Pavel Gajdziok
oddělení komunálních služeb
596 387 371 B/55
Zdeňka Grošková
oddělení komunálních služeb
596 387 299 B/62
Věra Hapková
oddělení komunálních služeb
596 387 303 B/54
Martina Klusová
oddělení komunálních služeb
596 387 302 B/62
Ing. Bohuslav Koláček
oddělení komunálních služeb
596 387 298 B/64
Ing. Jana Maierová
oddělení komunálních služeb
596 387 216 B/59/1
Ing. Kristýna Nivnická
oddělení komunálních služeb
596 387 213 B/64
Bc. Iveta Poláchová
oddělení komunálních služeb
596 387 266 B/55
Ing. Martin Rebro
oddělení komunálních služeb
596 387 373 B/57
Michal Reczek
oddělení komunálních služeb
596 387 346 B/60
Pavlína Surmařová
oddělení komunálních služeb
596 387 306 B/62
Andrea Szakál
oddělení komunálních služeb
596 387 335 B/42
Bc. Tomáš Trampler
oddělení komunálních služeb
596 387 320 B/55
Lumír Zabder
oddělení komunálních služeb
596 387 304 B/60

 

1 2   Následující   ››

Zimní údržba ve městě

zimní údržba.jpg Na území města Karviné bude jako každoročně probíhat zimní údržba.

 

Komunikace na ulici Cihelní projde opravou

MK Cihelní.jpg Bude opravena 1. etapa komunikace od ul. Havířská po ul. Závodní.

 

Výstavba parkovací plochy na ul. Na Zátiší v Karviné-Loukách

IMG_20171023_092309.jpg U mateřské školky bude vybudováno nové parkoviště.

 

Spolkový dům má novou fasádu a chodník

DSC_0116.JPG Okolo domu byl opraven chodník a fasáda objektu.

 

Oprava odstavné a manipulační plochy v garážové osadě na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě

MK Sportovní.jpg Práce byly zahájeny v polovině října 2017.

 
1 2   Následující   ››