Opravy na ulici Einsteinova pokračují na chodnících

Chodník na ul. Einsteinova.jpg Budou opraveny chodníky podél obou stran ul. Einsteinova


 

Chodník na ul. Einsteinova.jpg

V měsíci srpnu 2017 bude na ul. Einsteinova pokračovat oprava chodníků v návaznosti na opravenou  komunikaci a parkoviště. Odstraní se stávající zvlněná popraskaná dlažba a podkladní vrstvy, výškově se upraví uliční vpusti a položí se nová zámková dlažba.

Předpoklad ukončení prací je v polovině měsíce září.