Parkoviště na ul. Einsteinova je opět v provozu

Parkoviště na ul.Eisteinova.jpg Bylo dokončeno parkoviště a příjezdová cesta k ZŠ Mendelova


Parkoviště na ul.Eisteinova.jpg

Na konci července 2017 byla ukončena oprava parkoviště na ul. Einsteinova v Karviné-Hranicích. Komunikace na této ulici a příjezd k jídelně ZŠ Mendelova byly zpřístupněny řidičům dříve, a to již na konci června 2017. V rámci opravy se odstranily stávající asfaltové vrstvy, došlo k výměně krajníků a přídlažby, byly upraveny uliční a kanalizační vpustě a položeny nové asfaltové vrstvy. Nakonec bylo realizováno i nové vodorovné dopravní značení.