Svozy od RD – kusový odpad


Kusový odpad musí být vystaven den předem nebo do 6.00 v den svozu!!!!!

Odvezen bude pouze kusový odpad, který se běžně používá v domácnostech (např. skříně, křesla, koberce, apod.).

Odváženy nebudou stavební odpady (např. okna, sutě, desky), nebezpečné odpady (pneumatiky, elektrozařízení), ani bioodpady (větve, zahradní přebytky). Tyto odpady zlikvidujte určeným způsobem – odvozem na skládku nebo likvidací ve sběrném dvoru (výčet odpadů přijímaných ve sběrném dvoru je uveden na http://www.tsk.cz/odpady/sberny-dvur.html .

 

pdf.pngSvozy od RD - kusový odpad.pdf, soubor typu pdf, (129,11 kB)