V Markově ulici bude postaveno nové kontejnerové stání

kontejnery_Markova.JPG Výstavba bude zahájena v polovině měsíce května.


kontejnery_Markova.JPG

Dne 15.05.2017 budou zahájeny stavební práce týkající se výstavby manipulační plochy pro umístění kontejnerů a opěrné zahradní zdi na ulici Markově v Karviné-Fryštátě v místě bývalých úředních desek, které jsou určeny k likvidaci. Vznikne tak plocha pro kontejnery o rozměrech 14,0 x 2,0 m navazující na stávající asfaltový chodník, který bude předlážděn. Povrchová úprava manipulační plochy a chodníku bude z betonové dlažby včetně varovných pásů červené barvy. K zajištění svahu bude použita opěrná zahradní zeď z betonových prvků ve tvaru L umístěna podél manipulační plochy .

Po dobu realizace bude daný úsek chodníku uzavřen a komunikace bude zúžena s umístěním dopravního značení pro přednost protijedoucích vozidel. Kontejnery na komunální odpad a plasty budou přemístěny ke schodišti obytného domu na ul. Markově č.p. 48/1 a ostatní kontejnery budou po dobu stavby odebrány.

Předpokládaná doba realizace činí 60 kalendářních dnů, tzn. ukončení výstavby konec července 2017.

 

Situace_Markova.jpg