Společný česko-polský hasičský piknik

piknik.jpg V rámci plánovaných aktivit projektu se dne 12.08.2017 uskuteční v Rudniku (Polsko) polsko-český hasičský piknik.


Srdečně Vás zveme na polsko-český hasičský piknik, kde hasičskou techniku a výcvik budou předvádět sbory dobrovolných hasičů z Rudniku a Karviné-Ráje. Událost je určena všem obyvatelům Karviné a Hażlachu.

Program:

14:15 h Koncert dechové hudby

14:45 h Pochod ke kapli zasvěcené jménem Panny Marie v Rudniku

15:00 h Mše svatá určená hasičům

16:00 h Zahrání státní hymny

              Přivítání účastníků události

              Udělení vyznamenání členům sboru dobrovolných hasičů

              Vystoupení hostů

17:45 h Ukázky hasičské techniky a výcviku

19:00 h Hasičská slavnost

 publicita česko polské projekty

Projekt „Čech a Polák dva bratři ", registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000684, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

 

Projekt „Czech i Polak dwa bratanki“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000684, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

Plakát - Polsko-český hasičský piknik.jpg