Ochrana včelstev při chemické ochraně rostlin

včely_ilu.jpg Upozornění pro uživatele pozemků a zahrádek na ochranu včel při aplikaci chemických postřiků na ochranu rostlin.


včely_ilu.jpg

Vzhledem k tomu, že nastává období, kdy se aplikují chemické postřiky na  ochranu rostlin, stromů, keřů a ostatní zeleně, Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků a zahrádek, aby při provádění těchto postřiků postupovali obezřetně zejména s ohledem na škodlivost přípravků pro včely.

Použití přípravku na ochranu rostlin, který je označen jako nebezpečný pro včely, lze dle prováděcí vyhlášky aplikovat na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne.

Aplikace přípravků označených jako zvlášť nebezpečné včelám, mohou být v době, kdy včely létají, prováděny jen v takové vzdálenosti od míst, které včely navštěvují a od míst jejich stanovišť, aby aplikovaný přípravek na ně nedopadl. Zejména je nutno brát v úvahu použitý mechanizační prostředek, sílu a směr větru v době aplikace.

Vzhledem k tomu, že celkový počet včelstev ubývá, mělo by být snahou všech, tato včelstva chránit.