Úřední deska

karvina3-magistrat-07.jpg Úřední deska magistrátu je umístěna u vchodu do budovy "B" na ul. Karola Śliwky č. p. 618. Na této stránce naleznete všechny aktuálně vyvěšené dokumenty na této úřední desce.


   

Seznam dokumentů

Datum vyvěšení: 2017-05-26 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 48 E 8/2016-44

Datum vyvěšení: 2017-05-26 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost MMK/084111/2017 - Patrik Tokár, r. 1993

Datum vyvěšení: 2017-05-26 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, Masarykovo náměstí

Datum vyvěšení: 2017-05-25 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost MMK/083880/2017 - Štefan Petik, r. 1979

Datum vyvěšení: 2017-05-25 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 024 EX 1691/16-60

Datum vyvěšení: 2017-05-26 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost Důlního závodu 2, Stonava

Datum vyvěšení: 2017-05-25 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout nebo vypůjčit prostory v budově č.p. 718 na ulici U Hřiště v Karviné-Ráji

Datum vyvěšení: 2017-05-25 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost MMK/083319/2017 - Tereza Běhalová, r. 1992

Datum vyvěšení: 2017-05-25 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost MMK/082438/2017 - Iva Režňáková, r. 1987

Datum vyvěšení: 2017-05-25 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

OZnámení o zahájení řízení "Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice-I. etapa Koukolná

Datum vyvěšení: 2017-05-24 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení MDZ, obec Stonava

Datum vyvěšení: 2017-05-25 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Prodej pozemku p. č. 3199/630 v k. ú. Karviná-město

Datum vyvěšení: 2017-05-24 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost Důlního závodu 1, Karviná

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Centrum pro rodinu Sluníčko, z. s. - Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko 2017

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - BETHEL Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Akademický ústav Karviná, z. ú . - Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

oznámení o pokračování územního řízení "Příprava území pro průmyslovou zónu Nad Barborou - HTÚ"

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 024 EX 833/16-71

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 024 EX 833/16-72

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 203 Ex 42654/16-43

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná - Senior doprava ČČK

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení záměru sezónně pronajmout část pozemku p. č. 3145/127, k. ú. Karviná-město

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, vyhr. park. místa ZTP/P na ul. Závodní za čp. 1731/32

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy (veřejná vyhlášky) - Stanovení m. úpravy provozu, zákaz stání V12a (7x) na MK ul. Studentská

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení záměru EIA - Hráz na Petrůvce

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, ul. Lázeňská - doplnění

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Posuzování vlivů na životní prostředí - Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné, místní část Závada, km 2,00-4,60

Datum vyvěšení: 2017-05-23 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

vyhlášení nálezu 26-28/2017

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nákazy moru včelího plodu

Datum vyvěšení: 2017-05-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Heřmánek, z. s. - Provozování Domu na půli cesty Heřmánek v roce 2017

Datum vyvěšení: 2017-05-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Humanita - Domov pro seniory Kaviná

Datum vyvěšení: 2017-05-18 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost MMK/079637/2017 - Simona Ferencová, r. 1982

Datum vyvěšení: 2017-05-18 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost MMK/079580/2017 - Adam Ferenc, r. 1983

Datum vyvěšení: 2017-05-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Nařízení SVS - MVP 9/2017 ukončení

Datum vyvěšení: 2017-05-18 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, umístění zákazu zastavení V12c na ul. Školská

Datum vyvěšení: 2017-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Datum vyvěšení: 2017-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - NOE Karviná, podpora samostatného bydlení

Datum vyvěšení: 2017-05-18 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Prodej pozemku p. č. 3445/508 v k. ú. Karviná-město

Datum vyvěšení: 2017-05-18 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení zahájení územního řízení, veřejná vyhlaška

Datum vyvěšení: 2017-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška DUCR-25602/17/Km

Datum vyvěšení: 2017-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, ul. Einsteinova

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - Streetwork on line Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost MMK/078199/2017 - Štefan Petik, r. 1979

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - Sára Petrovice u Karviné, azylový dům pro rodiny a ženy s dětmi

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - EUNIKA Karviná, denní stacionář

Datum vyvěšení: 2017-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, vyhr. park. místa ZTP na ul. Cihelní u čp. 2406

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout prostor sloužící podnikání - ulice Fryštátská č.p. 2062, Karviná-Fryštát

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout garáž č. 5, č.p. 48, ul. Markova, Karviná-Fryštát

Datum vyvěšení: 2017-05-15 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení záměru převést pozemek p. č. 521/4 v k. ú. Ráj

Datum vyvěšení: 2017-05-15 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, umístění zákazu stání B29 na ul. Březová u čp. 518

Datum vyvěšení: 2017-05-15 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost MMK/076820/2017 - Jan Klempár, r. 1958

Datum vyvěšení: 2017-05-15 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost MMK/076780/2017 - Milena Škorupová, r. 1957

Datum vyvěšení: 2017-05-15 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam příjemců dotací do 50 tis. Kč z Fondu primátora města Karviné v roce 2017

Datum vyvěšení: 2017-05-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost Důlního závodu 2, Stonava

Datum vyvěšení: 2017-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení záměru prodat pozemek p. č. 3203/71, k. ú. Karviná-město

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Občanská poradna Karviná

Datum vyvěšení: 2017-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení záměru prodat pozemek p. č. 3199/631, k. ú. Karviná-město

Datum vyvěšení: 2017-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost MMK/076026/2017 - Tereza Běhalová, r. 1992

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Kontakt Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení záměru prodat pozemek p. č. 3199/626, k. ú. Karviná-město

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Pohoda Karviná, nízkoprhové zařízení pro děti a mládež

Datum vyvěšení: 2017-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Rozpočet a závěrečný účet

Návrh závěrečného účtu statutárního města Karviné za rok 2016

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Zdeněk Špandel

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Petr Pelán

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Sýkora

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Charita Český Těšín - KOMETA pro Karvinou

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vyvěšení: 2017-05-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Prodej pozemku p. č. 3199/606 v k. ú. Karviná-město

Datum vyvěšení: 2017-05-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Nařízení Státní veterinární správy

Datum vyvěšení: 2017-05-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2017-05-10 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, vyhr. obecného park. místa ZTP na ul. Cihelní u čp. 2404

Datum vyvěšení: 2017-05-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2017-05-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2017-05-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 171 EX 05402/14-190

Datum vyvěšení: 2017-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro ADRA o.p.s. - Projekty ADRA v Karviné 2017

Datum vyvěšení: 2017-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, vyhr. park. místa ZTP na ul. Sovova 844/2

Datum vyvěšení: 2017-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Datum vyvěšení: 2017-05-04 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nákazy moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji

Datum vyvěšení: 2017-05-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Nabídka pozemků k pronájmu

Datum vyvěšení: 2017-05-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška EX 571/05-193

Datum vyvěšení: 2017-04-28 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 2017-04-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška NV - elektronická dražba

Datum vyvěšení: 2017-04-28 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení - Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2016

Datum vyvěšení: 2017-04-20 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky, 207EX 4286/10-165

Datum vyvěšení: 2017-04-13 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

130EX 500/-97 USN dražba

Datum vyvěšení: 2017-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jan Sznapka

Datum vyvěšení: 2017-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Eva Horáková

Datum vyvěšení: 2017-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Nabídka na prodej nemovitých věcí

Datum vyvěšení: 2017-03-31 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 144 EX 20051/11-146

Datum vyvěšení: 2017-03-27 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam žadatelů o poskytnutí dotace z Fondu primátora města Karviné

Datum vyvěšení: 2017-03-27 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam žadatelů o poskytnutí dotace z Fondu primátora města Karviné

Datum vyvěšení: 2017-03-27 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam žadatelů o poskytnutí dotace na podporu sportu v Karviné pro rok 2017

Datum vyvěšení: 2017-03-27 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam žadatelů o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora kulturních aktivit pro rok 2017

Datum vyvěšení: 2017-03-20 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení - Rozpočet SMOOK 2017 a Rozpočtový výhled SMOOK 2016 - 2018

Datum vyvěšení: 2017-03-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Seznam nemovitých věcí

Datum vyvěšení: 2017-02-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Zuzana Pilipčincová

Datum vyvěšení: 2017-02-21 | Dokument PDF | Kategorie: Rozpočet a závěrečný účet

Informace o zveřejnění schválených dokumentů k rozpočtu

Datum vyvěšení: 2017-02-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Životní podmínky 2017-šetření v domácnostech

Datum vyvěšení: 2016-11-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2017

Datum vyvěšení: 2016-11-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program Podpora kulturních aktivit pro rok 2017

Datum vyvěšení: 2016-11-15 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Petr Popov

Datum vyvěšení: 2016-11-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-11-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jindřich Broda

Datum vyvěšení: 2016-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Schulhauser

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, STREETWORK ON LINE Karviná, TP-drogový street

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Charita Český Těšín, NZDM Kometa

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Modrý kříž v České republice, následná péče

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Modrý Kříž v České republice, poradna

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, SAS Karviná, Orlová

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, EUNIKA Karviná, denní stacionář

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, STREETWORK ON LINE Karviná, 3v1

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, SÁRA Petrovice

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, KONTAKT Karviná, T.P.

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, OBČANSKÁ PORADNA Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, KLUB ON LINE Karviná, NZDM

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, POHODA Karviná, NZDM

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Oblastní spolek ČČK Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Akademický ústav Karviná, z.ú.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s., Klub Bublina

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s. Domov Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s. Mobilní hospic

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro ADRA o.p.s.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Nový Domov, o.p.s. DS

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Nový Domov, o.p.s. DZR

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro UnikaCentrum, z.ú.

Datum vyvěšení: 2016-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Marian Peter

Datum vyvěšení: 2016-05-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Občanské sdružení Heřmánek

Datum vyvěšení: 2016-04-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program "Kreativní business - Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže"

Datum vyvěšení: 2016-02-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Josef Chobot

Datum vyvěšení: 2016-02-15 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost - Dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015

Datum vyvěšení: 2016-01-25 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-01-25 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2015-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21099

Datum vyvěšení: 2015-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21098

Datum vyvěšení: 2015-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21097

Datum vyvěšení: 2015-10-06 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace MMK/SML/1111/2015 UnikaCentrum, o.p.s. - 21095

Datum vyvěšení: 2015-11-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21208

Datum vyvěšení: 2015-11-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21186

Datum vyvěšení: 2015-11-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21184

Datum vyvěšení: 2015-11-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21183

-- konec výpisu --