Přidělení bytu v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením

folder-document.png Občan invalidní, který byl uznán pro invaliditu třetího stupně a jemuž byla přiznána dávka důchodového pojištění nebo občan starší 65 let žijící osaměle, jehož zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují zavedení sociální služby, popř. manželská či jiná dvojice, jestliže jsou u obou z nich splněny uvedené podmínky.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o přidělení bytu v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením

04. Základní informace k životní situaci:
Občan invalidní, který byl uznán pro invaliditu třetího stupně a jemuž byla přiznána dávka důchodového pojištění nebo občan starší 65 let žijící osaměle, jehož zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují zavedení sociální služby, které jsou uvedeny v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, popř. manželská či jiná dvojice, jestliže jsou u obou z nich splněny podmínky uvedené v předchozím odstavci tj. buďto jsou oba poživateli dávky důchodového pojištění - tj. invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo jsou starší 65 let

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel, rodinný příslušník, příbuzný

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Občan s trvalým pobytem ve městě Karviná nejméně 5 let, starší 65 let nebo poživatel dávky důchodového pojištění tzn. invalidního důchodu III.stupně. Nesmí být finančním dlužníkem města a ostatních správců bytového fondu na území města Karviné.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře)

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor sociální, oddělení sociálních věcí,
2. patro budovy
Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát
Úřední hodiny Po a St 7:30-17:30 hod.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor sociální
Karola Śliwky 219, Karviná - Fryštát

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Ke stažení:

pdf.pngŽádost o přidělení bytu v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením., soubor typu pdf, (364,06 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Nejsou vyžadovány.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Neuvedeno

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon ČNR č. 102/1992 Sb. § 10, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník.

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
O žádostech se nerozhoduje v rámci řízení vedeného dle správního řádu, tudíž se opravné prostředky neuplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Po obdržení písemné nabídky Odboru sociálního k uzavření nájemní smlouvy je žadatel povinen do 30 dnů uzavřít nájemní smlouvu k bytu v domě s pečovatelskou službou s organizací BYTservis-služby spol. s.r.o. Karviná. Uplynutím lhůty platnost nabídky zaniká.

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno

22. Další informace:
Neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor sociální, oddělení sociálních věcí

26. Kontaktní osoba:
Vysocká Petra,
tel. 596 387 314

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.04.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován:
07.07.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno