Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení.

 uplna-uzavirka-komunikace-picto.png  úplná uzavírka komunikace              castecne-omezeni-provozu-picto.png  částečné omezení provozu na komunikaci

 

Aktuální uzavírky a omezení


komunikace

III/1017 – ul. Mlýnská (Fryštát)

mapa

úsek

most M 6/1 přes Olšinský náhon v blízkosti zimního stadionu

druh uzávěry

úplná                              

termín uzávěry

20.09.2016–20.12.2016

prodloužen do 31.05.2017

důvod uzávěry

rekonstrukce mostu

povolil

OR MMK

žadatel
zhotovitel

OM MMK
KUMAN spol. s r. o.:
p. Vladimír Staniš – tel.: 606 862 949

poznámka 

Úsek je zcela uzavřen pro vozidla i pěší. Doba uzávěry je prodloužena z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek.

 

komunikace

MK – Na Stráni (Ráj)

mapa

úsek

mezi čp. 345 a čp. 358

druh uzávěry

úplná                              

termín uzávěry

cca od 15.01.2017
(počínaje teplotami nad bodem mrazu) 
do 31.05.2017

důvod uzávěry

odvedení dešťových vod

povolil

OR MMK

žadatel

KUMAN spol. s r. o.
p. Vladimír Staniš
tel.: 606 862 949

poznámka 

mimo pracovní dobu stavby (pracovní dny, případně soboty; cca 7:00– 16:00) bude úsek zprůjezdněn

dokumentace

veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (pdf) 

 

komunikace

MK – tř. Družby (Nové Město)

mapa

úsek

tř. Družby od křižovatky s ul. Na Vyhlídce po vjezd na parkoviště k objektu č.p. 1298 (PČR).

druh uzávěry

úplná                              

termín uzávěry

od 20.02.2017 do 30.06.2017

důvod uzávěry

rekonstrukce kanalizace

povolil

OR MMK

žadatel

HYDROSPOR spol. s r. o.
p. Jiří Laryš
tel.: 775 207 993

poznámka 

V době provádění prací bude část tř. Družby a její jednotlivé úseky úplně uzavřeny a je nutné využít objízdných tras po ul. Na Vyhlídce, U Bažantnice, Tatranská, Makarenkova a tř. Družby až k místu uzavírky. Současně bude po polovinách překopána i ul. Na Vyhlídce v místě křižovatky s tř. Družby. Autobusová doprava nebude omezena.

dokumentace

etapizace rekonstrukce kanalizace(pdf) 

 

komunikace

II/475 – Horní Suchá

mapa

úsek

silnice č. II/475 v úseku od okružní křižovatky se silnicí III/4746 v Havířově po křižovatku s místní komunikaci ul. 9.května v Horní Suché

druh uzávěry

úplná                             

termín uzávěry

od 15.03.2017 do 15.06.2017

důvod uzávěry

rekonstrukce komunikace před realizací dvou kruhových objezdů v křížení s II/474

povolil

Stavební a silniční správní úřad Magistrátu města Havířova

žadatel

STRABAG a.s.
p. Zdeněk Urbánek - tel.: 602 767 719

poznámka 

Objízdná trasa pro vozidla TIR bude s ohledem na navazující budování kruhových objezdů v platnosti až do konce roku 2017. Objízdné jízdní řády autobusové dopravy budou stanoveny.

dokumentace

Povolení uzavírky (pdf), Objízdná trasa pro TIR (pdf)

 

komunikace

MK – ul. Tovární (Nové Město)

mapa

úsek

oprava chodníku  podél domů čp. 2439–2441 a vozovky od domu čp. 2439 ve směru k zásobovací rampě obchodu Hruška kolem garáží

druh uzávěry

úplná                              

termín uzávěry

od 13.03.2017 do 30.04.2017

důvod uzávěry

rekonstrukce chodníku a vozovky

povolil

OR MMK

žadatel

Jankostav s. r. o.
Ing. Petr Náplava
tel.: 731 446 781

poznámka 

Vozovka se bude frézovat a následně se bude pokládat koberec, práce proběhnou za úplné uzavírky zpevněné plochy kolem garáží (na snímku modře). Chodník bude v celé délce a šíři předlážděn (viz příloha - červeně). Chodci, kteří využívají chodník od ul. Sokolovská směrem k ul. Dělnická kolem domu čp. 2439 budou muset užít jinou trasu.

dokumentace

situační snímek(pdf) 

 

komunikace

KČT 6257 - cyklotrasa podél řeky Olše

mapa

úsek

čtyřmetrový úsek v úseku mezi mostem Sokolovských hrdinů a podjezdem cyklotrasy pod mostem na I/67 (za Tescem na Těšín)

druh uzávěry

úplná                      

termín uzávěry

od 15.03.2017 do 15.04.2017

důvod uzávěry

přejezd stavební techniky po panelech chránící povrch cyklotrasy (čištění dna řeky od nánosů)

povolil

OR MMK

žadatel

Povodí Odry s.p.
p. Tomáš Turoň – tel.: 602 480 512

poznámka 

Nákladní automobily budou odbočovat ze silnice III/4687 (směr na Stonavu). Cyklisté by měli místo obejít nebo objet jinou trasou. Vyzýváme cyklisty, aby dbali na svou bezpečnost a respektovali přejíždějící vozidla!

dokumentace

situační snímek dočasného dopravního značení (pdf) 

 

komunikace

MK – U Potoka (Darkov)

mapa

úsek

Veřejně přístupná účelová komunikace ul. U Potoka v délce 580 m, tj. v úseku od pozemku parc. č. 2043/4 v katastrálním území Darkov po křižovatku s místní komunikací ul. U Potoka.

druh uzávěry

úplná                      

termín uzávěry

od 03.04.2017 do 28.04.2017

důvod uzávěry

rekonstrukce povrchu komunikace využívané pro staveništní dopravu rekonstrovaného železničního mostu (vše v režii Správy železniční dopravní cesty)

povolil

OR MMK

žadatel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Martin Mahler – tel.: 724 200 689

poznámka 

Objízdná trasa: po místní komunikaci ul. U Potoka, ul. Lipiny až k místu uzavírky. Vozidlům stavby vjezd povolen.

dokumentace

rozhodnutí o povolení uzavírky (pdf), situační snímek dočasného dopravního značení (pdf) 

 

komunikace

MK Lázeňská (Darkov)

mapa

úsek

od domu čp. 199/90 po dům čp. 611/26

druh uzávěry

částečná                      

termín uzávěry

od 10.04.2017 do 10.09.2017

důvod uzávěry

výstavba dešťové kanalizace

povolil

OR MMK

žadatel

pro statutární město Karviná společnost LXM GROUP a.s.
p. Kamil Juřica – tel.: 734 314 946

poznámka 

Po celou dobu uzavírky bude zachován průjezdní profil vozovky min. 2,75 m. Dle postupu stavebních prací dojde v průběhu měsíce června nebo července na dobu 7 dnů u linky autobusu MHD č. 877517 k přemístění autobusové zastávky „Karviná, Darkov, hotel“ ve směru „Karviná, Darkov, lázně“. Autobusová zastávka bude posunuta o cca 50 m k domu čp. 174/16 na ul. Lázeňská v Karviné-Lázně Darkov. Dopravce s dostatečným předstihem vyvěsí na autobusovou zastávku „Upozornění pro cestující“. Po ukončení prací bude oprava povrchu místní komunikace provedena v rámci realizace stavby „Stavební úpravy ulice Lázeňské v Karviné-Darkově“.

dokumentace

situační snímek dočasného dopravního značení (pdf) 

Plánované uzavírky a omezení


komunikace

MK – ul. Mickiewiczova (Mizerov)

mapa

úsek

ul. Mickiewiczova mezi ul. Žižkovou a Borovského

druh uzávěry

úplná                             

termín uzávěry

05.05.2017 a 15.05.2017 (mezi 8 a 13 h)

důvod uzávěry

výměna elektrického vedení nízkého napětí

povolil

OR MMK

žadatel

MSEM a.s. pro ČEZ Distribuce, a.s.
p. Miroslav Otruba - tel.: 602 728 711

poznámka 

Vozidlům IZS a MHD bude vjezd umožněn. Objízdná trasa pro ostatní vozidla je vedena přes ul. Borovského, tř. Těreškovové, ul. Žižkova a ul. Mickiewiczova až k místu uzavírky.

dokumentace

 

 

komunikace

MK – ul. Fryštátská (Fryštát)

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká

druh uzávěry

úplná                             

termín uzávěry

21.04., 17.05., 21.06., 19.07.,
16.08., 20.09., 18.10., 15.11.
a 13.12.2017 (od 6 do 20 h)

důvod uzávěry

konání akce "Farmářské trhy v Karviné"

povolil

OR MMK

žadatel

OM MMK
p. Martina Klusová - tel.: 596 387 302

poznámka 

Objížďku po místní komunikaci ul. Zámecká v městské části Karviná-Fryštát umístěné na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

dokumentace

 rozhodnutí silničního správního úřadu (pdf), situační snímek uzávěry s vyznačením objízdné trasy (pdf)

 

 

Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

Centrální evidence uzavírek pro žadatele/zhotovitele – www.jsdi.cz/portal/