Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení.

 uplna-uzavirka-komunikace-picto.png  úplná uzavírka komunikace              castecne-omezeni-provozu-picto.png  částečné omezení provozu na komunikaci

 

Aktuální uzavírky a omezení


 

komunikace

MK – tř. Družby (Nové Město)

mapa

úsek

tř. Družby od křižovatky s ul. Na Vyhlídce po vjezd na parkoviště k objektu č.p. 1298 (PČR).

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 20.02.2017 do 30.06.2017

důvod uzávěry

rekonstrukce kanalizace

povolil

OR MMK

žadatel

HYDROSPOR spol. s r. o.
p. Jiří Laryš
tel.: 775 207 993

poznámka 

V době provádění prací bude část tř. Družby a její jednotlivé úseky úplně uzavřeny a je nutné využít objízdných tras po ul. Na Vyhlídce, U Bažantnice, Tatranská, Makarenkova a tř. Družby až k místu uzavírky. Současně bude po polovinách překopána i ul. Na Vyhlídce v místě křižovatky s tř. Družby. Autobusová doprava nebude omezena.

dokumentace

etapizace rekonstrukce kanalizace(pdf) 

 

komunikace

II/475 – Horní Suchá

mapa

úsek

silnice č. II/475 v úseku od okružní křižovatky se silnicí III/4746 v Havířově po křižovatku s místní komunikaci ul. 9.května v Horní Suché

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 15.03.2017 do 15.06.2017

důvod uzávěry

rekonstrukce komunikace před realizací dvou kruhových objezdů v křížení s II/474

povolil

Stavební a silniční správní úřad Magistrátu města Havířova

žadatel

STRABAG a.s.
p. Zdeněk Urbánek - tel.: 602 767 719

poznámka 

Objízdná trasa pro vozidla TIR bude s ohledem na navazující budování kruhových objezdů v platnosti až do konce roku 2017. Objízdné jízdní řády autobusové dopravy budou stanoveny.

dokumentace

Povolení uzavírky (pdf), Objízdná trasa pro TIR (pdf)

 

komunikace

MK Lázeňská (Darkov)

mapa

úsek

od domu čp. 199/90 po dům čp. 611/26

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 10.04.2017 do 10.09.2017

důvod uzávěry

výstavba dešťové kanalizace

povolil

OR MMK

žadatel

pro statutární město Karviná společnost LXM GROUP a.s.
p. Kamil Juřica – tel.: 734 314 946

poznámka 

Po celou dobu uzavírky bude zachován průjezdní profil vozovky min. 2,75 m. Dle postupu stavebních prací dojde v průběhu měsíce června nebo července na dobu 7 dnů u linky autobusu MHD č. 877517 k přemístění autobusové zastávky „Karviná, Darkov, hotel“ ve směru „Karviná, Darkov, lázně“. Autobusová zastávka bude posunuta o cca 50 m k domu čp. 174/16 na ul. Lázeňská v Karviné-Lázně Darkov. Dopravce s dostatečným předstihem vyvěsí na autobusovou zastávku „Upozornění pro cestující“. Po ukončení prací bude oprava povrchu místní komunikace provedena v rámci realizace stavby „Stavební úpravy ulice Lázeňské v Karviné-Darkově“.

dokumentace

situační snímek dočasného dopravního značení (pdf) 

 

komunikace

MK – ul. Einsteinova (Hranice)

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Čsl. armády po křižovatku s ul. Flemingovou

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 31.05.2017 do 31.07.2017

důvod uzávěry

výměna povrchu vozovky a parkoviště

povolil

OR MMK

žadatel

JANKOSTAV s. r. o. pro SMK
Ing. Petr Náplava - tel.: 731 446 781

poznámka 

Objízdná trasa povede po místních komunikacích ul. Žižkova a ul. Flemingova, které budou po dobu uzavírky obousměrné. Z důvodu obousměrného provozu na ul. Žižkova (podél domu čp. 2850-2053) a ul. Flemingova bude částečně omezeno parkování. Vyzýváme řidiče, aby v zájmu bezpečnosti silničního provozu respektovali dopravní značení.

dokumentace

situační snímek uzavírky (pdf)

 

komunikace

MK – ul. Urxova (Nové Město)

mapa

úsek

mezi čp. 1525 a 1555

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

12.06.2017–10.09.2017

důvod uzávěry

rekonstrukce horkovodu

povolil

OR MMK

žadatel

DIRIGERE servis, s.r.o. pro Veolia, a.s.
Ing. Jan Blahut – tel.:702 145 201

poznámka 

V době od 12.06. do 10.09.2017 budou probíhat stavební práce z důvodu výměny horkovodního potrubí v úseku od bytového domu čp. 1525 po bytový dům čp. 1555 na ul. Urxova v Karviné-Novém Městě. Stavební práce budou probíhat v jednotlivých etapách, kdy dojde k úplným uzavírkám na těchto místních komunikacích: a) ul. Dvořákova (u bytového domu č.p. 1556) v termínu od 12.06.2017–17.06.2017 a od 28.08.2017-31.08.2017 / Objízdná trasa po místní komunikaci ul. Čapkova a ul. Urxova b) parkoviště na ul. Urxova (naproti bytových domů v úseku od čp. 1553-1527) od 19.06.2017 do 10.09.2017 c) ul. Čapkova (u bytového domu čp. 1518) od 19.06.2017-24.06.2017 a od 01.09.2017 do 04.09.2017 / Objízdná trasa po místní komunikaci ul. Dvořákova a ul. Urxova .

 


Plánované uzavírky a omezení


komunikace

MK – ul. Fryštátská (Fryštát)

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

21.06., 19.07., 16.08.,
20.09., 18.10., 15.11.
a 13.12.2017 (od 6 do 20 h)

důvod uzávěry

konání akce "Farmářské trhy v Karviné"

povolil

OR MMK

žadatel

OM MMK
p. Martina Klusová - tel.: 596 387 302

poznámka 

Objížďku po místní komunikaci ul. Zámecká v městské části Karviná-Fryštát umístěné na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

dokumentace

 rozhodnutí silničního správního úřadu (pdf), situační snímek uzávěry s vyznačením objízdné trasy (pdf)

 

 

Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

Centrální evidence uzavírek pro žadatele/zhotovitele – www.jsdi.cz/portal/