Další sochy a památníky budou opraveny

IMG_3712 (002).jpg Město v současnosti pracuje na obnově jednoho památníku obětem válek, druhý právě dokončilo, oba v městské části Doly. A opravuje i dva umělecké artefakty v odpočinkových zónách Fryštátu a Ráje.


IMG_3712 (002).jpg

Pokračuje finální etapa opravy pomníku padlých v 1. světové válce v Karviné-Dolech (přímo u silnice směrem na Ostravu za šachtou ČSA a před městským hřbitovem). V dubnu tam začaly práce na deskách obsahujících jména 272 karvinských obětí Velké války. Seznamy jmen budou nově vysekány do černé leštěné žuly a budou zvýrazněny zlacením. Autory pomníku jsou Jaroslav Bem a Karel Eichler, odhalen byl v roce 1928, už ale 2x změnil podobu. V roce 2016 město celý pomník zrestaurovalo (psali jste), upraven byl prostor před památkou. Nyní běží finální práce na deskách, plánované jsou do července.

Nově jsme k výročí 2. světové války dokončili restaurátorské práce včetně úprav okolí na památníku rudoarmějců v Karviné-Dolech, ten je asi 50 metrů před výše zmíněným pomníkem za šachtou ČSA, ale hlouběji v lesíku. Autorem pomníku byl už v roce 1945 Karel Sekera.

 Sochař pracuje na kopii bronzové desky s postavami legionářů, kterou z podstavce pomníku T.G.Masaryka  v relaxační zóně náměstí před zámkem ve Fryštátě ukradli zloději v roce 2008. Celou sochu vytvořil František Fabiánek už v roce 1928 a odhalena byla  tehdy před měšťanskou školou v Dolech. Za druhé světové války byl ale pomník zničen, obnoven byl poté dle původních plánů a na původním místě v Dolech (odhalen v říjnu 1948, práce začaly v roce 1947). V 50. letech byl ale odstraněn, jen krátce pobyl v roce 1968 v zámeckém parku a poté přečkal normalizaci v depozitáři muzea v Českém Těšíně. 7. března 1990 byla socha znovu odhalena na novém místě před fryštátským zámkem.

Bezejmennou plastiku nedaleko domu pro seniory v městské části Ráj právě také opravujeme – dokončena bude v červenci. Jde o plastiku sochaře Vladislava Gajdy z roku 1979. Mj. budou osazeny nové obklady a plastika i její okolí budou celkově zrenovovány.