Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA

Forenzní značení II.JPG Značení probíhá po rezervaci v areálu městské policie. Vložný zámek do bezpečnostních stojanů pořídíte v infocentru.


Forenzní značení I.JPG

21.07.2021 – Zlepšete úroveň zabezpečení vašeho jízdního kola jeho forenzním označením syntetickou DNA. Jedná se o moderní a dynamicky se rozvíjející forenzní metodu značení majetku. V Karviné jsou takto od roku 2014 označována jízdní kola a kompenzační pomůcky pro osoby tělesně postižené, především pak invalidní vozíky. Toto značení není pouhým okem viditelné, proto je každá označená věc opatřena také samolepkou, která varuje potencionálního pachatele.

Značení probíhá v areálu Městské policie Karviná v Univerzitním parku v Karviné-Fryštátě po předchozí rezervaci.

Inovaci zavedenou v uplynulém roce představuje organizační změna při samotném značení. Zájemci si rezervují zvolený termín elektronicky nebo telefonicky. Nejedná se pouze o protiepidemické opatření. Díky tomuto kroku už nehrozí žádné hodinové čekání ve frontě na předem vypsaný, tedy hromadný termín. Proces značení je tedy kulturnější a oboustranně příjemnější. 

 V případě deštivého počasí rezervovaný termín odpadá.

Uvádíme nejčastější dotazy zájemců a odpovědi na ně:

 • Kde a jak je možné se objednat?
  Služba je dostupná na webové stránce města: https://v3.kadlecelektro.cz/obj/index.php?id=152. Pamatujeme na to, že ne každý musí mít dostupný internet, nebo pro svůj věk či z jiného důvodu nechce použít rezervační systém. V tomto případě je k dispozici operační středisko městské policie – telefon: +420 596 311 649, +420 596 312 028 ve všedních dnech od 7.30 do 14.00 hodin. Zde budete následně přepojeni na úsek prevence kriminality, kde proběhne telefonická registrace. Z praktických důvodů, zde registraci provádí pouze pověřená osoba, v případě její nepřítomnosti bude zájemci následně volat zpět. K dispozici máte rovněž e-mail: prevence@karvina_cz.

 • Značení je vyhrazeno pouze pro občany města?
  Ne, projekt je postaven tak, že občané POHYBUJÍCÍ SE na území města mohou tuto službu BEZPLATNĚ využít. Trvalý pobyt v Karviné není podmínkou.

 • Jaké náležitosti musím doložit?
  Postačí občanský nebo jiný průkaz hodnověrně prokazující totožnost + doklad prokazující vlastnictví (kdo nedohledá, postačí na místě vypsat čestné prohlášení o vlastnictví věci + NAPROSTO čisté jízdní kolo (nikoli pohledově, ale fakticky – včetně pohyblivých částí).

 • Mám kolo u Městské policie Karviná (MPK) evidováno již dříve, mohu využít i tuto možnost?
  Rozhodně ano. Následkem změny způsobu značení a formy evidence, ale také s ohledem na nařízení EU – GDPR, byla v květnu letošního roku ZRUŠENA původní evidence jízdních kol z let 1996–2013. Tato se prováděla mechanickým vyražením evidenčního čísla MPK, popisem kola UV fixem a zápisem do lokální evidence kol. Syntetická DNA nenarušuje mechanicky povrch kola a evidence je vedena celorepublikově, s mezinárodním přesahem do Polska.

Pro další informace kontaktujte Městskou policii Karviná na telefonním čísle: +420 595 390 997 nebo prostřednictvím e-mailu: prevence@karvina_cz.

Věděli jste, že...?

Forenzní značení je velmi efektivním pomocníkem v boji proti krádežím jízdních kol? Za pouhé první čtyři roky se podařilo snížit počet odcizení na polovinu původního stavu z roku 2013.   

To však neznamená, že můžeme zanedbávat péči o svůj majetek – ZNAČENÍ NENÍ ZÁMEK, ale jen podpůrný prostředek, stejně jako třeba pískování skel automobilů.

V této souvislosti připomínáme, že na území města je rozmístěna síť bezpečnostních stojanů na kola, které fungují na principu vložného zámku. Vložný zámek je možné zakoupit v Městském informačním centru na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě za 120 Kč. Bez vložného zámku, tzn. při jeho nahrazení jiným zámkem na kolo, však bezpečnostní stojan nemůže plnit svou funkci.

Akce je součástí projektu Prevence se musí vyplatit, který podpořilo Ministerstvo vnitra ČR.