Kalendárium kulturních a sportovních událostí

_IMG0316.JPG Výzva organizátorům veřejnosti přístupných podniků (akcí).


01.03.2022 – Město připravilo z podkladů zaslaných organizátory akcí tradiční přehled veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí konaných na území města Karviné, tzv. Kalendárium 2022. Dodatečně poskytnuté informace, případně změny budou aktualizovány a zveřejňovány během roku 2022 průběžně. Zasílejte je na e-mail: kalendarium@karvina_cz, datová schránka es5bv8q nebo písemně na statutární město Karviná, Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24  Karviná-Fryštát. Osobní doručení je možné prostřednictvím podatelny Magistrátu města Karviné, ul. Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát. 

perex_poháry-vítězů_ilu.jpg

Takto aktualizované informace jsou pravidelně měsíčně prezentovány rovněž v Karvinském zpravodaji, dle kapacity daného tisku.

Podklady k aktualizaci Kalendária 2022 standardně obsahují: datum konání (pokud možno i čas; není-li ještě přesně stanoveno datum, stačí uvést měsíc), název akce a bližší popis, místo konání, vhodné je i uvedení vstupného. U popisu akce uvítáme konkrétní vymezení, např. zda se jedná o turnaj, závody nebo přebory – městské, celorepublikové nebo mezinárodní – o jaký sport nebo kulturní akci se jedná.

V případě, že máte zájem uvést i kontakt na pořadatele, stačí uvést kontaktní telefonní číslo, případně e-mail.

Upozorňujeme, že u akcí konaných na veřejném prostranství je nutné si zvlášť zarezervovat veřejnou plochu (viz související článek níže) – nahlášení do Kalendária NENAHRAZUJE rezervaci plochy!  

Zájemcům nabízíme elektronické Kalendárium pro rok 2022 v textovém formátu rtf.