Karviná ocenila osobnosti v oblasti kultury

perex_ocenění v kultuře.jpg Jedná se o tradiční poděkování za rozvoj kultury v našem městě.


25_oceněné osobnosti v oblasti kultury.jpgFoto: Marek Běhan

27.06.2023 – Na zámku Fryštát ocenili zástupci karvinské radnice osobnosti, které se výrazným způsobem podílejí na rozvoji kultury v Karviné. „Každý z nás se pohybuje v nějakém kulturním prostředí, to je nám buď blízké, nebo vzdálené a právě tito lidé nám otevírají další dveře, abychom kulturu pojali více zeširoka, podívali se na různé žánry. Tito lidé nás tímto velmi obohacují,“ vysvětlil náměstek primátora Karviné Andrzej Bizoń (nestr. za SOCDEM).

 

 

Celkem bylo oceněno dvaadvacet osobností. Pamětní list primátora města Karviné obdrželo deset z nich.

Oceněna byla vedoucí Střediska doplňování a zpracování knihovního fondu karvinské regionální knihovny Martina Deutschová, která zde pracuje 30 let a má na starosti správné katalogizování a data v knihovním systému, která jsou nezbytně důležitá pro práci knihovníků a pro čtenáře knihovny, kteří si vyhledávají dokumenty v online katalogu.

Dále byla oceněna Eva Dziadková, která od roku 2001 vyučuje klavírní hru na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany, významná je také například její činnost korepetitorky v tanečním a hudebním oboru.

Další oceněnou je Pavlína Hálová, která pracuje v Regionální knihovně Karviná od roku 2000 na pozici operátor informačních a komunikačních technologií a je také členkou Knihovnického divadélka.

Ocenění převzala i Dagmar Hubačková, která 43 let pracovala na ZŠ a MŠ Prameny jako vedoucí školní družiny. Po celou dobu vedla keramické dílny pro děti, organizovala výstavy svých prací, poslední pak letos v lednu v Městském domě kultury Karviná.

Z PZKO Karviná-Ráj byl oceněn Vladislav Malirz, který vždy velmi rád pomáhá při organizaci kulturních akcí, patří mezi ně plesy, vzdělávací přednášky, poznávací zájezdy, Anenská pouť apod. Zapojuje se do práce v klubu seniorů a zajímá se také o historii Staré Karviné.

Šestou oceněnou byla Jana Pěčonková, členka Symfonického dechového orchestru Májovák, kde se postupně vypracovala na sóloflétnistku a účastní se mnoha soutěží a zahraničních zájezdů. Hraje také v orchestru Národního divadla moravskoslezského v operetě - muzikál.

Ocenění převzala také Ksenia Stuchlik, členka Polského smíšeného sboru „Dźwięk" a dlouholetá aktivní členka výboru MS PZKO, jehož je od roku 2020 její předsedkyní. Od samého počátku pomáhá při výstavách, přednáškách, plesech, poutích a dalších akcích. Velmi úzce spolupracuje s Generálním konzulátem v Ostravě.

Pro ocenění si přišla i Jana Szwedová, která pracuje v PZKO Karviná-Ráj od r. 1965. Je aktivní, svědomitá, velmi pracovitá. Do Klubu žen ve zdejším spolku začala chodit před 50 lety. Krásné ruční práce prezentuje na výstavách organizovaných v Domě PZKO.
Oceněn byl také muzikant, a hudebník, kterého ve své tvorbě inspiruje Karvinsko Jan Varga. Zpívá a hraje v kapele FoPa, v hudebním uskupení Nazdar a podílel se na klipech Ztracené město a Pouta.

Pamětní list primátora města Karviné převzala i Marcela Wierzgoń, vedoucí Střediska polské literatury v Karviné-Fryštátě, která také od roku 2022 vede i Středisko hudby a umění v Karviné-Fryštátě. Mimo jiné také společně s manželem Bogdanem aktivně vypomáhá při organizaci festivalu „Dolański Gróm".

Další ocenění obdrželi na zámku Fryštát Pamětní list Rady města Karviné.

Patří mezi ně: Skupina ALLSCAPONES, a to za 20 let své hudební kariéry, během které inspirovala a bavila fanoušky svou alternativní tvorbou. Allskapones se mohou pyšnit více než 400 koncerty v České republice, Slovensku a Polsku, kde vystoupili po boku známých hudebních jmen.

Ocenění získal za svůj výjimečný přínos do světa hororu a dalších žánrů a scénárista a režisér z Karviné Lukáš Bulava. Jeho díla Šest prstů v zeleném, Oči starého kostelníka nebo Králové videa ukazují jeho odhodlání vytvářet originální a vizuálně poutavé filmy.

Pro ocenění si přišla i výtvarnice Jitka Gřešková, spolutvůrkyně výtvarné platformy „Konverzace uměním Karviná“, která se zúčastnila 15 samostatných a 45 kolektivních výstav, pro řadu zdejších institucí a podniků realizovala svá díla.

Oceněn byl i Tadeusz Konieczny, dlouholetý člen MS PZKO v Karviné-Darkově, který se spolupodílí na organizování různých kulturních akcí pro členy i širokou veřejnost.

Oceněna byla také ředitelka RKK Markéta Kukrechtová, pod jejímž vedením se karvinská knihovna rozvíjí a rozšiřuje své služby, sleduje moderní trendy nejen v knihovnictví a kultuře, ale také v oblasti vzdělávání.

Za vynikající výsledky v oblasti kultury převzala ocenění i karvinská heavy metalová kapela ORCHIDEA, která slaví 20 let své existence, a to bez přerušení své činnosti. V minulosti zorganizovala například klubový festival „Metalová sobota aneb Daruj krev“, kdy každý nový dárce krve obdržel v krevních centrech v Ostravě a Karviné vstupenku na festival zdarma.

Rovněž za vynikající výsledky převzala ocenění Lucie Ráczová, která již 24 let vede amatérský divadelní soubor K.V.A.S. při Městském domě kultury v Karviné. S amatérskými herci za tu dobu nastudovala 11 celovečerních her, které úspěšně režírovala. Obdržela několik cen nejen za režii, ale i za inscenaci.

Oceněna byla i Jarka Rybová, keramička, která inspiraci pro svou tvorbu nachází hlavně v přírodě a také při čtení knih a poslechu vážné a jazzové hudby. Její veřejné realizace jsou k vidění v Orlové, Havířově, Třinci, Jastrzębie-Zdrój a dalších městech.
Oceněna byla letos i Monika Vodáková, autorka a režisérka dokumentu „O zaniklé Karvinné“, který v roce 2018 opakovaně vyprodal kino v Karviné a nastartoval větší zájem o ztracené město Karvinná. Diváci si vyžádali pokračování, a proto natočila pokračování „O zaniklé Karvinné 2“, který měl premiéru v roce 2023.

Oceněn byl i Karel Wiewiórka, který například podpořil vydání publikace Karvinské hornické kolonie nebo inicioval znovuobnovení tradice akce Skok přes kůži. „Jsem rád, že jsem toto ocenění dostal. Snažil jsem se aspoň nějaké ty hornické tradice zachovat, ty pomníky, které na hornickou práci ukazují,“ řekl oceněný Karel Wiewiórka.

Uděleny byly i dvě významné ceny, první, cenu statutárního města Karviné si převzal Karol Daniel Kadłubiec, který se řadí k nejvýznamnějším soudobým osobnostem kultury Těšínského Slezska. „Já jsem z Beskyd a dostal jsem ocenění z hornického města, tudíž je to pro mě něco výjimečného. Pro mě je to i závazek, aby v budoucnu, když Karviná bude něco potřebovat, abych byl po ruce a taky něco udělal. Pro mě je to pobídka, nová energie a já jsem za to ohromně vděčný a rád,“  radoval se z ocenění Karol Daniel Kadłubiec.

AR_článek_IMGP0679.jpg

  Nejvyšší ocenění, medaili doktora Wacława Olszaka letos obdržela Alexandra Rebrová, která obohatila kulturní sféru města mimo jiné i svými vysoce odbornými publikacemi. Ve svých knihách se věnovala především karvinským památkám a historickým dějinným událostem města. „Je to obrovská pocta pro mě, přeci jen jsem za tu dobu prošla nejrůznějšími anabázemi, co se týká oprav památek a jejich zhodnocení a výsledek byl velmi příznivý, protože jak vidíme zámek, je to klenot, které obdivují lidé i ze vzdálených míst republiky,“ řekla Alexandra Rebrová.