Karvinský zpravodajKarvinský zpravodaj * Měsíčník statutárního města Karviné, vychází jedenáctkrát ročně * Vydavatel: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, www.karvina.cz * IČ: 00297534 * Reg. číslo: MK ČR E 12198 * Redakce: zpravodaj@karvina_cz

Uzávěrka podkladů / datum vydání: 9.1./25.1., 13.2./1.3., 13.3./29.3., 10.4./29.4.2019 – další termíny do konce roku budou upřesněny.  

Inzerce v Karvinském zpravodaji: přečtěte si pravidla inzerce


Karvinský zpravodaj_květen-2019_web_Stránka_1.jpg
26. 04. 2019

V květnovém čísle vás seznámíme s chystanými investicemi odboru majetkového,...

Karvinský zpravodaj_duben-2019_web_Stránka_1.jpg
29. 03. 2019

V dubnovém čísle se podíváme na plán letošních investic, upozorníme na kotlíkové...

Karvinský zpravodaj_březen-2019_web_Stránka_1.jpg
1. 03. 2019

Březnové číslo upozorní čtenáře na významnou návštěvu Evropské komise v našem...

Karvinský zpravodaj_únor-2019_web_Stránka_1.jpg
25. 01. 2019

V únorovém čísle potěšíme nejen sportovce chystanými investicemi společnosti STaRS, podíváme...

Karvinský zpravodaj_leden-2019_web_Stránka_1.jpg
21. 12. 2018

V lednovém čísle představíme nové vedení města, podíváme se na dokončené investice odboru...

Karvinský zpravodaj_prosinec-2018_web_Stránka_01.jpg
3. 12. 2018

V prosincovém čísle se podíváme na dokončené investice, seznámíme vás s podmínkami...

Karvinský zpravodaj_listopad-2018_web_Stránka_1.jpg
26. 10. 2018

V listopadovém čísle vám představíme oceněné osobnosti v sociální oblasti, podíváme na...

Karvinský zpravodaj_říjen-2018_web_Stránka_1.jpg
27. 09. 2018

Říjnové číslo seznámí čtenáře s investicemi i nezbytnou údržbou města za poslední...

Karvinský zpravodaj_září-2018_web_Stránka_1.jpg
31. 08. 2018

Zářijové číslo se zaměří na aktuální investiční akce, seznámí vás s Desaterem...

Karvinský zpravodaj_červenec–srpen-2018_web_Stránka_1.jpg
29. 06. 2018

V letním čísle si připomeneme výročí narození MUDr. Wacława Olszaka, podíváme se...

Karvina_1806_k5_Stránka_01.jpg
25. 05. 2018

V červnovém čísle se mimo jiné podíváme na prezidentskou návštěvu, novinky...

Karvinský zpravodaj_květen-2018_web_Stránka_1.jpg
27. 04. 2018

V květnovém čísle vám ukážeme snímky z připravovaného sportoviště u obchodní...

 

Inzerce v Karvinském zpravodaji