Karvinský zpravodajKarvinský zpravodaj * Měsíčník statutárního města Karviné, vychází jedenáctkrát ročně * Vydavatel: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, www.karvina.cz * IČ: 00297534 * Reg. číslo: MK ČR E 12198 * Náklad: 25 800 kusů * Distribuce: zdarma do občanských poštovních schránek na území města * kontakt: zpravodaj@karvina_cz

Uzávěrka podkladů včetně inzerce / konec distribuce do schránek*: 

leden 2023: 30.11./21.12.2022, únor 2023: 11.1./31.1.2023, březen 2023: 8.2./28.2.2023,

duben 2023: 8.3./31.3.2023, květen 2023: 12.4./30.4.2023, červen 2023: 10.5./31.5.2023,

léto 2023: 7.6./30.6.2023, září 2023: 9.8./31.8.2023,

říjen 2023: 6.9./30.9.2023, listopad 2023: 11.10./31.10.2023, prosinec 2023: 8.11./30.11.2023,

leden 2024: 29.11./20.12.2023. 

Změna vyhrazena.

* Distribuce vydání do občanských poštovních schránek probíhá poslední týden v měsíci, tzn. únorové vydání na konci ledna. (Lednové vydání je distribuováno před vánočními svátky.)

Seznam odběrných míst: Pro případ, že vám nebyl Karvinský zpravodaj doručen, můžete si aktuální číslo vyzvednout na jednom z odběrných míst, pokud však není provoz konkrétního místa omezen nařízením vlády ČR v souvislosti s koronavirovou pandemií.  

Inzerce v Karvinském zpravodaji: Inzerce je upravena pravidly, jejichž součástí je i ceník. Zájemci o inzerci mohou využít vzorovou objednávku a odeslat ji e-mailem na zpravodaj@karvina_cz.

Zveřejňování příspěvků v Karvinském zpravodaji: Příspěvky zastupitelů města a externích přispěvatelů se řídí pravidly.