Značení jízdních kol syntetickou DNA

perex_kolo-podzim_ilu.jpg Preventivní projekt městské policie pokračuje také v říjnu.


perex_kolo-podzim_ilu.jpg

Zlepšete úroveň zabezpečení vašeho jízdního kola jeho forenzním označením syntetickou DNA. Jedná se o moderní a dynamicky se rozvíjející forenzní metodu značení majetku. V Karviné jsou takto od roku 2014 označována jízdní kola a kompenzační pomůcky pro osoby tělesně postižené, především pak invalidní vozíky. Toto značení není pouhým okem viditelné, proto je každá označená věc opatřena také samolepkou, která varuje potencionálního pachatele.

Značení probíhá v areálu Městské policie Karviná v Univerzitním parku v Karviné-Fryštátě.

Vybrat si můžete z těchto nejbližších termínů: 4.10. (13.30–16.30), 9.10. (10:00–12.00), 11.10. (13.30–16.30), 15.10. (10.00–12.00), 18.10. (13.00–16.00) a 25.10. (13.00–16.00). V případě deštivého počasí nebo při venkovní teplotě nižší než 10 stupnů Celsia konkrétní termín odpadá.

Uvádíme nejčastější dotazy zájemců a odpovědi na ně:

  • Značení je vyhrazeno pouze pro občany města?
    Ne, projekt je postaven tak, že občané POHYBUJÍCÍ SE na území města mohou tuto službu BEZPLATNĚ využít. Trvalý pobyt v Karviné není podmínkou.

  • Jaké náležitosti musím doložit?
    Postačí občanský nebo jiný průkaz hodnověrně prokazující totožnost + doklad prokazující vlastnictví (kdo nedohledá, postačí na místě vypsat čestné prohlášení o vlastnictví věci + NAPROSTO čisté jízdní kolo (nikoli pohledově, ale fakticky – včetně pohyblivých částí).

  • Mám kolo u Městské policie Karviná (MPK) evidováno již dříve, mohu využít i tuto možnost?
    Rozhodně ano. Následkem změny způsobu značení a formy evidence, ale také s ohledem na nařízení EU – GDPR, byla v květnu letošního roku ZRUŠENA původní evidence jízdních kol z let 1996–2013. Tato se prováděla mechanickým vyražením evidenčního čísla MPK, popisem kola UV fixem a zápisem do lokální evidence kol. Syntetická DNA nenarušuje mechanicky povrch kola a evidence je vedena celorepublikově, s mezinárodním přesahem do Polska.

Pro další informace kontaktujte Městskou policii Karviná na telefonním čísle: +420 595 390 997 nebo prostřednictvím e-mailu: prevence@karvina_cz.

Věděli jste, že...?

Forenzní značení je velmi efektivním pomocníkem v boji proti krádežím jízdních kol? Za pouhé první čtyři roky se podařilo snížit počet odcizení na polovinu původního stavu z roku 2013.   

To však neznamená, že můžeme zanedbávat péči o svůj majetek – ZNAČENÍ NENÍ ZÁMEK, ale jen podpůrný prostředek, stejně jako třeba pískování skel automobilů.

Akce je součástí projektu Prevence se musí vyplatit, který podpořilo Ministerstvo vnitra ČR.