Policie apeluje na chodce: „Nebuďte neviditelní!“

perex_prevence PČR-Havířská.jpg   Podzimní počasí a snížená viditelnost iniciovaly jednu z pravidelných preventivních akcí.


perex_prevence PČR-Havířská.jpg

21.10.2019 – K této části roku špatná viditelnost cestou do práce či do školy a mnohdy i cestou zpět patří. Bohužel bez ohledu na pravidelnost střídání ročních období a pozdní rozednívání či brzké stmívání, ale také na častější povětrnostní vlivy jako jsou mlha, hustý déšť nebo sněžení, si chodci a cyklisté svou zranitelnost neuvědomují nebo nepřipouští.

Na dodržování pravidla nejen vidět, ale také být viděn, tzn. „nebýt neviditelný“, se minulý týden zaměřili Moravskoslezští policisté – preventisté, kteří spolu se svými kolegy z dopravní služby připomínali přímo v terénu chodcům vhodnost užití reflexních prvků i v obci. Připomínali chodcům, že bez ohledu na přítomnost veřejného osvětlení je vhodné zvýšit svou viditelnost použitím prvků z retroreflexního materiálu tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Důležitost užití reflexních prvků v silničním provozu je zřejmá, neboť chodec je s nimi vidět až na vzdálenost 200 metrů. Naproti tomu v tmavém oblečení pouze na vzdálenost desetkrát kratší.

Preventivní akce probíhala napříč krajem, v Karviné pak na ulici Havířské. Havířská ulice je z našeho pohledu velmi frekventovaná zejména z rána, kdy děti chodí do školy, lidé do práce, spousta lidí vystupuje z autobusů a přebíhá cestu. Už v minulosti zde došlo k velmi vážným dopravním nehodám, proto jsme toto místo vybrali záměrně,“ řekla Zlatuše Viačková, komisařka z oddělení prevence PČR Karviná. Policisté náhodné kolemjdoucí i cestující z autobusů zastavovali. Zajímalo je, jestli na jejich oblečení najdou reflexní prvky nebo pásky, které by zvýšily jejich bezpečnost v provozu. Těm, kteří reflexní prvek neměli, jej policisté darovali. „Mnohdy se dozvídáme, že reflexní prvky mají, bohužel je mají doma v šuplíku a jen si s nimi hrají, což je zcela bezúčelné. My potřebujeme, aby je nejen děti nosily, měly je na oblečení, na batozích, na rukou,“ dodala komisařka.