Ocenění pedagogických pracovníků v roce 2022

Mgr. Radka Sikorová U příležitosti Dne učitelů poděkovali zástupci vedení města nominovaným zástupcům škol působících v Karviné.


Vedení Karviné pozvalo do obřadní síně městského domu kultury nejlepší pedagogy škol působících v Karviné, aby jim veřejně poděkovalo za jejich práci v nelehkých podmínkách loňského roku. Ocenění převzali za obětavou, mnohdy celoživotní práci v oblasti vzdělávání u příležitosti každoročního Dne učitelů. „Chtěl bych zde poděkovat všem lidem ve školství za uplynulý rok 2021. Byl to opět náročný rok ve znamení protiepidemických opatření, a za jeho zvládnutí jim patří dík. Věřím tomu, že nastává normální období, kdy děti budou chodit do škol a pedagogové budou spokojeni, že je nevidí jen přes obrazovku, ale ve třídách a můžou s nimi osobně komunikovat,“ řekl primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD). Ocenění si učitelé přebírali ve dvou kategoriích. Výrazná pedagogická osobnost roku a Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost. „Protože jsem pedagog, tak vím, co ta práce obnáší. Jsem rád, že kromě “klasických pedagogů“ jsme mohli ocenit i pedagogy, kteří se věnují dětem i v zájmových útvarech. Dnes jich tady bylo několik. I to je velmi důležitá součást vzdělávacího procesu, která navazuje na výuku, ať už to jsou kreativní práce nebo jazykové či polytechnické znalosti, je to jen a jen plus a za to jim děkuji,” dodal náměstek primátora Andrzej Bizoń (nestr. za ČSSD). Někteří z pedagogů byli ocenění poprvé, jiní si slova poděkování vyslechli znovu po několika letech. Pro všechny ocenění velmi znamená a je jakousi zpětnou vazbou, že svou práci odvádí maximálně dobře a zodpovědně.

 

I. kategorie – Výrazná pedagogická osobnost roku 

Mgr. Jakub Krejčí (učitel základní školy) Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, p. o.

Mgr. David Badura, učitel základní školy, Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, p. o.

Monika Schenková, učitelka mateřské školy Centrum, Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, p. o. 

Mgr. Renáta Adamczyková, učitelka základní školy, Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, p. o. 

Mgr. David Ryška, MBA, zástupce ředitele školy, Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, p. o. 

Mgr. Radka Sikorová, učitelka základní školy, Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, p. o. 

Bc. Jana Šveřepová, učitelka mateřské školy, Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, p. o. 

Mgr. Gabriela Břenková, učitelka základní školy, Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, p. o. 

Bc. Martina Zahatlanová, zástupce ředitele pro MŠ, Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, p. o. 

Pavla Adamiecová, učitelka mateřské školy, Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, p. o.

Mgr. Dáša Skulinová, učitelka základní školy, Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, p. o. 

doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D., akademický pracovník, Slezská univerzita v Opavě OPF v Karviné 

 

II. kategorie – Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost

Bc. Ivana Majerovová, učitelka mateřské školy, Mateřská škola Klíček, příspěvková organizace 

Mgr. Zuzana Poláčková, učitelka základní školy, Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, p. o. 

Lenka Rybová, učitelka mateřské školy tř. Družby, Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, p. o. 

Mgr. Petra Schulzová, učitelka základní školy, Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, p. o. 

Marcela Palešová, učitelka mateřské školy MŠ u MŠ, Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, p. o. 

Mgr. Viera Dobrovolná, učitelka základní školy, Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, p. o. 

Lenka Chudobová, učitelka mateřské školy Čajkovského, Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, p. o.

Mgr. Gabriela Buriánová, učitelka základní školy, Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, p. o.

Hedvika Pytliková, učitelka mateřské školy V Aleji, Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, p. o. 

Mgr. Zuzana Štefániková, učitelka základní školy, Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, p. o. 

Ing. Monika Brandlová, učitelka základní školy, Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, p. o. 

Mgr. Drahomíra Gajdošíková, středoškolská učitelka, Gymnázium, Karviná, p. o. 

MgA. Mgr. Kateřina Michlová, zástupkyně ředitele, Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná, p. o. 

prof. RNDr. Jaromír Ramík, CSc., akademický pracovník, Slezská univerzita v Opavě OPF v Karviné 

Mgr. Radek Brych, středoškolský učitel, Střední průmyslová škola, Karviná, p. o. 

Zdenka Vykrutová, učitelka odborného výcviku, Střední škola techniky a služeb, Karviná, p. o.

PaedDr. Petr Šářec, středoškolský učitel, Střední zdravotnická škola, Karviná, p. o.

 

„Pedagogickou práci dělám 27 let. Myslím si, že máme tu nejkrásnější práci, zároveň jednu z nejzodpovědnějších a pracovat s dětmi a mladými lidmi člověka udržuje ve formě,“ řekla Kateřina Michlová, zástupkyně ředitele Základní umělecké školy Bedřicha Smetany. Radek Brych, který učí 11 let na Střední průmyslové škole Karviná, dodává: „Techniku mám rád a rád ji děti učím, tohle mě naplňuje,“ řekl. „Učitelství je mým koníčkem. I když už učím dlouhá léta, mám to jako zábavu než zaměstnání a možná proto mě baví dělat spoustu věcí nad rámec povinností,“ uzavírá Radka Sikorová, učitelka Základní a Mateřské školy Školská.

 

Kromě květiny a ocenění věnovalo vedení města všem přítomným pedagogům i dárek v podobě kulturního zážitku, představení Šakalí léta v podání Těšínského divadla. Všem oceněným gratulujeme.