Tři domy na náměstí – běží průzkumy stavu

perex_domy na náměstí k opravě.jpg Tři historické domy na náměstí budou mít plány pro rekonstrukci na konci roku 2018.


perex_domy na náměstí k opravě.jpg

 Město tři značně zchátralé a neudržované domy letos koupilo a rozhodlo o jejich opravě jak pro potřeby města, tak ke komerčnímu využití. V současnosti běží průzkumy stavu. V září skončil stavebně technický průzkum domů na náměstí ve Fryštátě. Je zadáno statické posouzení domů a hydrogeologický průzkum. Domy jsou zasaženy nadměrnou vlhkostí i plísněmi, i na to se zaměří další zkoumání. Teprve na základě všech expertíz (skončit by měly letos) bude možné zadat projekt rekonstrukce a poté teprve stanovit rozpočet. „Půjde o velmi náročnou rekonstrukci, ale to jsme věděli už v době, kdy jsme domy kupovali. Koupili jsme levněji, než stanovil posudek. A celou rekonstrukci chceme provést co nejefektivněji,“ řekl náměstek primátora Jan Wolf  (ČSSD). Město má na paměti především to, že jde o památkově chráněnou zónu a tudíž hledisko památkářů bude poměrně zásadní. Počítá se tedy s dobou přibližně jednoho roku potřebného pro zpracování dokumentace a získání všech souhlasů nutných pro rekonstrukci.

Rada města už rozhodla o využití domů, projektanti tedy z toho budou vycházet a zadáním bude připravit rekonstrukci včetně dispozičního řešení všech tří domů. Obecně se počítá s nebytovými prostorami například pro bistro či malou restauraci, pamětní síní hornických tradic, byty či nebytovými prostorami, a kancelářemi. Ve Svatováclavské by měly být kromě nebytových prostor či bytů také prostory pro potravinářské či nepotravinářské využití. Pamětní síň hornických tradic obsadí prostřední z domů a poslední objekt v řadě domů na náměstí bude rekonstruován pro kancelářské využití a další nebytové prostory. „Chceme zadat rekonstrukci všech tří domů najednou tak, abychom práce co nejvíce zefektivnili. Pro dům ve Svatováclavské budeme už v průběhu projektování a oprav hledat nájemce tak, aby byl ihned využit. Pro další pak najdeme nájemce po dokončení rekonstrukce. Síň hornických tradic by mělo spravovat město přímo,“ uzavřel náměstek Jan Wolf.

Zastupitelé města se v úterý 31. října seznámili s dosud provedenými průzkumy, plánem využití budov a časovým harmonogramem nejbližších přípravných prací.