Zastupitelé udělili tři medaile MUDr. Wacława Olszaka

perex_tři ocenění medailí dr. Olszaka.jpg Ocenění se uděluje za mimořádný a zvlášť záslužný čin, rozvoj a propagaci města.


úvodní_po ceremoniálu.jpg

Zastupitelé na svém 27. zasedání rozhodli o udělení medailí MUDr. Wacława Olszaka paní Mgr. Libuši Kolkové, panu PaedDr. Milanu Bystroňovi a Symfonickému dechovému orchestru Májovák. Jedná se o speciální ocenění statutárního města Karviné a lze jej udělit zejména za mimořádný a zvlášť záslužný čin, rozvoj a propagaci města. Ocenění uděluje Zastupitelstvo města Karviné na základě doporučení pracovní skupiny jmenované Radou města Karviné.

Na fotografii zleva: Karel Wiewiórka (náměstek primátora, KSČM), Petr Ženč (předseda správní rady, Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s.), PaedDr. Milan Bystroň (čestný dirigent Májováku), Mgr. Libuše Kolková (regionální historička), Jan Wolf (primátor Karviné, ČSSD).

předání medaile Libuši Kolkové.jpg

Mgr. Libuše Kolková

Známá regionální historička, průvodkyně, která ve své paměti uchovává hluboké znalosti o celém Těšínsku a Karvinsku. Všechny své znalosti neustále doplňuje o nové a nové informace. Čerpá z archivu, knih, spoustu zajímavostí, pověstí a legend čerpá a získává od pamětníků. Všechny své obšírné poznatky si zaznamenává ručně. Historie je pro Libuši Kolkovou srdeční záležitostí, něco, co se podle ní ani nedá slovy popsat. Z Karviné má nejraději Darkov a lázně v nich a kladný vztah má i k Bludovicím. Vytvořila nespočet poutavých besed a exkurzí o Karviné a okolí pro žáky základních škol i různá sdružení a pro širokou veřejnost. V letech 1993–2014 spolupracovala s Regionální knihovnou Karviná, kde vedla vlastivědné přednášky a organizovala poznávací zájezdy pro děti. Od roku 2004 spolupracuje s Muzeem Těšínska na vlastivědných přednáškách pro dospělé, poznávacích zájezdech pro děti i dospělé. Od roku 2005 spolupracuje s Lázněmi Darkov, kde pořádá poznávací zájezdy a přednáší regionální dějiny.

předání medaile Milanu Bystroňovi.jpg

PaedDr. Milan Bystroň

K hudbě i hornické tradici jej přivedli rodiče. Ovládal hru na housle, klarinet, tenor a saxofon. Od svých 12 let působil ve školním orchestru i dechovém orchestru svého otce. V době studia na hospodářské škole v Orlové byl uměleckým vedoucím a dirigentem 60členného celoškolského souboru. Jako hudebník – amatér se neustále vzdělával soukromě i na odborných kurzech, též u vojenské plukovní hudby v Kroměříži. V roce 1963 přebírá dirigentskou taktovku po svém otci. Pod jeho vedením dochází k dalšímu rozvoji orchestru. Je rozšířen o nové nástroje. Tím vytváří možnost širšího repertoáru. Orchestr začal pravidelně natáčet v rozhlase, televizi, zúčastňuje se mnoha tuzemských festivalů, reprezentuje Karvinou na mezinárodních soutěžích. Počet členů narůstal a Májovák (tak se jmenuje od roku 1965) lze zařadit mezi největší dechové orchestry v republice. Jako dirigent byl oceněn hudebním sdružením v polské Bystroni, Paříži, německém Scharzenbergu či v italském Torině-Druentu. Od roku 2009 je čestným dirigentem Májováku.

předání medaile Májováku.jpg

Symfonický dechový orchestr Májovák

Patří k předním představitelům kultury Karviné. Jeho posláním je reprezentace města Karviné a výchova mladých hudebníků k orchestrální hře. Za dobu své existence procestoval celou Evropu, navštívil 15 zemí a získal řadu významných ocenění. Mezi ně patří v roce 2017 zlaté pásmo s vyznamenáním, cena za nejlepší dirigentský výkon a cena za nejlepší dramaturgii na mezinárodní soutěži v Ostravě a především zlatá medaile ze Světové hudební soutěže v nizozemském Kerkrade, nejprestižnější soutěži pro dechové orchestry na světě. V letošním roce Májovák slaví 110 let své existence řadou koncertů. Nezapomenutelný byl velký koncert 8. června 2018 v rámci Dnů Karviné na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě. Šéfdirigentem orchestru je Ondřej Packan. Ocenění převzal předseda správní rady Petr Ženč.