Byty, nebytové prostory, pozemky

karvina3-magistrat-14.jpg Prodej a pronájem bytů a nebytových prostor, věcná břemena aj.


Grafické znázornění rozdělení města do zón

Grafické znázornění rozdělení města do zón

 

Odprodej nemovitostí

folder-document.png Vyřízení žádosti o odprodej nemovitostí.

 

Pronájem nebytových prostor

Vyřízení řádosti o pronájem nebytových prostor.

 

Pronájem nebytových prostor v Městských klubech seniorů v Karviné

Nebytové prostory v Městských klubech seniorů v Karviné, jsou prostory, které je možné pronajmout za účelem  konání různých aktivit, jako schůzovní činnost, přednáška či jiná jednorázová akce vč. akcí soukromých  (např. rodinné oslavy), kromě akcí obchodního charakteru.

 

Pronájem nemovitostí

folder-document.png V případě zájmu o užívání pozemku(ů), příp. části pozemku(ů) ve vlastnictví statutárního města Karviná je nutno předložit písemnou žádost o pronájem předmětných nemovitostí.

 

Udělení souhlasu statutárního města Karviné dle stavebního zákona

Vyřízení žádosti o udělení souhlasu statutárního města Karviné stavebního zákona.

 

Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání

folder-document.png V případě realizace inženýrských sítí (např. vodovodní, plynové, kanalizační, elektrické přípojky, zpevněné plochy pro přístup a příjezd) má občan povinnost požádat o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která slouží jako doklad pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání - na dobu výstavby

folder-document.png V případě veškerých změn souvisejících s již uzavřenou smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene je žadatel povinen požádat o uzavření dodatku k této smlouvě.

 

Uzavření smlouvy o nájmu bytu ve vlastnictví statutárního města Karviné

Vyřízení řádosti a smlouvy o nájmu bytu ve vlastnictví statutárního města Karviné

 

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

folder-document.png Žadatel po dokončení stavby a kolaudaci inženýrských sítí (např. vodovodní, plynová, elektrická, kanalizační přípojka a zpevněná plocha pro přístup a příjezd) požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.