CzechPOINT

czechpoint-ico.jpg CzechPOINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou. Je zde možné získat a ověřit si data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy.


Výpisy, které je zde možné získat

Czech point_02.jpg

 • Katastr nemovitostí  
 • Obchodní rejstřík  
 • Živnostenský rejstřík  
 • Rejstřík trestů  
 • Bodové hodnocení osoby - registr řidičů  
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů  
 • Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH  
 • Insolvenční rejstřík

Další služby

 • Konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak
 • Založení datové schránky
 • Od 15.08.2022 podání žádosti o jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě, viz Jednorázový příspěvek na dítě (mpsv.cz)ico-new-win2.png
 • Připravuje se: úředního ověření elektronického podpisu na dokumentu v elektronické podobě (tzv. e-legalizace) 

Najdete nás

budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapaico-new-win2.png), přízemí budovy, telefon 596 387 718

Provozní doba:

Pondělí a středa 7:30 - 17:30
Úterý a čtvrtek 7:30 - 16:00
Pátek 7:30 - 13:00

 

Přepážky CzechPOINTu jsou zahrnuty do vyvolávacího systému a klienti si musí předem vyzvednout lístek s pořadovým číslem, stejně jako na jiných obsluhovaných přepážkách. Pro zvýšení komfortu klientů je možné využít také rezervační systém a svou návštěvu na CzechPOINTu si předem rezervovat. Rezervace jsou přijímány na neúřední dny úterý a čtvrtek. 

Provoz pracoviště CzechPOINT zajišťuje Odbor organizační, oddělení informačních služeb. Veškeré informace o podmínkách vydání konkrétních výpisů a poskytování dalších služeb naleznete přímo na stránkách Czech POINT na internetové adrese: www.czechpoint.czico-new-win2.png

Další informace

Výše správních poplatků