Výše správních poplatků


Výše správních poplatků za výpisy z informačních systémů veřejné správy:

 

Výpis z evidence Rejstříku trestů 100 Kč (bez ohledu na počet stran)
Výpis z Katastru nemovitostí 100 Kč za první stránku + 50 Kč za každou další i započatou stránku
Kopie katastrální mapy 100 Kč (pouze formát A4)
Výpis z Obchodního rejstříku 100 Kč za  první stránku + 50 Kč za každou další i započatou stránku
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku 20 Kč za každou i započatou stránku
Výpis z bodového hodnocení řidiče 15 Kč za každou i započatou stránku
Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100 Kč za  první stránku + 50 Kč za každou další i započatou stránku
Výpis z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 100 Kč za  první stránku + 50 Kč za každou další i započatou stránku
Výpis z Insolvenčního rejstříku 100 Kč za první stránku + 50 Kč za každou další i započatou stránku
Provedení autorizované konverze dokumentu (do elektronické nebo do listinné podoby) 30 Kč za každou i započatou stránku
Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce 200 Kč