Kreativní business - podpora iniciativ mládeže 2024

perex-Adobe FireFly - Kreativní Business.jpg Podpora mikroprojektů neformálních skupin mládeže.


Zdroj: Adobe FireFly Zdroj: Adobe FireFly

02.07.2024 (aktualizováno) – Nejste si jistí svým nápadem a vlastní iniciativou? Máte otázky k podmínkám dotačního programu Kreativní Business – podpora inciativ mládeže 2024? Využijte ve středu 10.7.2024 mezi 9. a 12. hodinou možnost osobní konzultace vašeho nápadu v prostorách Business Gate Karviná. Žádosti o dotaci je možné podávat průběžně – první kolo hodnocení se bude vztahovat na žádosti podané do 09.08.2024!

20.05.2024 – Statutární město Karviná na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 1397 ze dne 15.05.2024 vyhlašuje dotační program Kreativní business - podpora iniciativ mládeže 2024.

Cílem tohoto dotačního programu je podpora mikroprojektů neformálních skupin mládeže, jejichž zaměření není pevně vymezeno (může se jednat o projekty např. z oblasti kultury, sportu, volného času dětí a mládeže či seniorů, se vzdělávací či lidskoprávní tematikou, ekologické projekty, projekty přeshraniční spolupráce, a další), avšak nesoucí minimálně dva prvky z následujícího výčtu - neformální vzdělávání, aktivní občanství mladých lidí, zapojení se do veřejného života města, strukturovaný dialog.

Klíčovým záměrem je podpořit a aktivizovat cílovou skupinu mládeže (obyvatelé Karviné ve věku 13-30 let), navázat strukturovaný dialog mezi mládeží a městem a prohloubit neformální učení mládeže formou přetváření vlastních nápadů do podoby reálných projektů.

Lhůta pro podání žádostí je od 20.6.2024 do 31.10.2024 včetně.

Vyhlašovatelem dotačního programu a poskytovatelem dotace je statutární město Karviná.

Administrátorem dotačního programu je Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné.

 

Kontaktní osobou pro vyhlášený dotační program je Ing. Klára Stáňová,

telefon: 596 387 646, e-mail: klara.stanova@karvina_cz.

 

Úplné znění dotačního programu včetně všech příloh naleznete níže:

Program: Podmínky dotačního programu Kreativní business 2024_final.pdf

Přílohy: