Dotační program Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením

Dotační program s názvem  Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením (dále jen dotační program) je vyhlašován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla dotačního programu jsou vytvořena v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné (dále jen Zásady) schválenými Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 32 ze dne 05.12.2022.


Podmínky Programu i Žádost o programovou dotaci z rozpočtu statutárního města Karviné, včetně nezbytných příloh a formulářů, naleznete na těchto stránkách ZDE.