DOTAČNÍ PROGRAM: Voucher pro začínající podnikatele v Karviné III

Statutární město Karviná na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 659 ze dne 28.6.2023 vyhlašuje dotační program Voucher pro začínající podnikatele v Karviné III. Cílem tohoto dotačního programu je vznik nových či podpora již existujících začínajících podnikatelů či podniků na území statutárního města Karviné, jako součást systému podpory rozvoje malého a středního podnikání v souladu se strategickým opatřením 1.1 Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního města Karviná.


Statutární město Karviná na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 659 ze dne 28.6.2023 vyhlašuje dotační program Voucher pro začínající podnikatele v Karviné III.

 

Cílem tohoto dotačního programu je vznik nových či podpora již existujících začínajících podnikatelů či podniků na území statutárního města Karviné, jako součást systému podpory rozvoje malého a středního podnikání v souladu se strategickým opatřením 1.1 Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního města Karviná.

 

Lhůta pro podání žádostí je od 01.08.2023 do 08.09.2023 včetně

Maximální výše dotace: 45.000 Kč

 

Kontakt:  

Ing. Klára Stáňová
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 646
Email:

Úplné znění dotačního programu včetně všech příloh naleznete níže:

 

Podmínky dotačního programu Voucher pro začínající podnikatele v Karviné III.pdf
Příloha č. 1a - Žádost o poskytnutí dotace_FOP.xlsx
Příloha č. 1b - Žádost o poskytnutí dotace_PO.xlsx
Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace_voucher III.pdf
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení_Voucher III.docx
Příloha č. 4 - Formulář finančního vypořádání_Voucher III.xlsx
Příloha č. 5 - Kritéria věcného hodnocení_Voucher III.pdf
Výsledek projednání předložených žádostí.pdf

fb - pásek - VOUCHER III - OŠR.jpg