Inzerce v Karvinském zpravodaji

Pravidla pro inzerci v Karvinském zpravodaji.


01. Název úkonu
Zveřejnění inzerce v Karvinském zpravodaji

02. V jakém případě ve věci jednat

Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající (dále jen inzerent) má možnost za úplatu inzerovat své podnikání na stránkách Karvinského zpravodaje v případě, že splňuje Pravidla pro zveřejňování inzerce v Karvinském zpravodaji  pdf.pngPravidla inzerce v KZ od 27.04.2022_expedovat.pdf, soubor typu pdf, (448,99 kB) (dále jen Pravidla).

03. Charakteristika úkonu

Po vystavení objednávky pdf.pngVzor objednávky inzerce v KZ_formulář_od 27.4.2022_expedovat.pdf, soubor typu pdf, (732,44 kB) (dále jen Objednávka) a uhrazení faktury je otištěn inzerát objednatele v nejbližším vydání Karvinského zpravodaje.

04. Výsledek úkonu

Po otištění inzerátu je inzerentovi dodán kontrolní výtisk Karvinského zpravodaje v papírové nebo elektronické formě, dle specifikace v Objednávce.

05. Kdy věc řešit

V případě zájmu o prezentaci podnikání inzerenta v Karvinském zpravodaji.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Vyplněnou Objednávku doručuje inzerent elektronicky na e-mail zpravodaj@karvina_cz. Prostřednictvím uvedeného e-mailu je rovněž inzerent kontaktován v případě potřeby další součinnosti pro dokončení úkonu.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Vyplněnou Objednávku inzerent doručuje oddělení Kancelář primátora vytištěnou osobně nebo poštou. V případě potřeby další součinnosti pro dokončení úkonu je inzerent kontaktován prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v objednávce.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Vyplněnou Objednávku doručuje inzerent elektronicky na e-mail zpravodaj@karvina_cz. Prostřednictvím uvedeného e-mailu je rovněž inzerent kontaktován v případě potřeby další součinnosti pro dokončení úkonu.

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Vyplněnou Objednávku inzerent doručuje oddělení Kancelář primátora vytištěnou poštou nebo osobně. Písemně: statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, oddělení Kancelář primátora, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát; osobně: Magistrát města Karviné, budova A – radnice, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, 1. patro, kancelář číslo 31 a 54, telefon: 596 387 kl. 778, 437, 631, úřední hodiny: pondělí a středa 07:30–17:30 hodin, úterý a čtvrtek 07:30–16:00 po předchozí telefonické domluvě, pátek – zavřeno. V případě potřeby další součinnosti pro dokončení úkonu je inzerent kontaktován prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v objednávce. 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Iniciace úkonu není zpoplatněna. Úhrada za otištění inzerátu je stanovena ceníkem, který je součástí Pravidel.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Iniciace úkonu není zpoplatněna. Úhrada za otištění inzerátu je stanovena ceníkem, který je součástí Pravidel.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

 V případě, že inzerent splňuje podmínky stanovené v Pravidlech, může si nárokovat v Objednávce jednorázovou 90% slevu z ceny inzerce.

13. Opravné prostředky

V případě, že inzerent iniciuje kroky mimo obvyklý rámec úkonu, resp. nad rámec Pravidel, přísluší udělení výjimky z Pravidel Radě města Karviné.

14. Časté dotazy

Nejsou uvedeny.

15. Sankce

Nejsou stanoveny.

16. Působnost

Samostatná působnost obce.

17. Oblast

Samostatná působnost obce v rámci vydávání periodického tisku územního samosprávného celku.

18. Klíčová slova

Karvinský zpravodaj, inzerce, ceník inzerce, Pravidla pro zveřejňování inzerce v Karvinském zpravodaji.

19. Počátek platnosti popisu úkonu

Usnesením Rady města Karviné č. 3185 ze dne 27.04.2022 byla stanovena nová Pravidla pro zveřejňování inzerce v Karvinském zpravodaji – periodickém tisku územního samosprávného celku (registrační číslo: MK ČR E 12198).

20. Konec platnosti popisu úkonu

Není stanoven.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Výsledek úkonu není veden v základním registru. Fakturační údaje jsou vedeny v ekonomickém systému statutárního města Karviné.