Kotlíkové dotace

perex-kotliky-2016.jpg


Připravuje se 4. výzva kotlíkových dotací

V současné době se vyjednávají finanční prostředky na pokračování kotlíkových dotací. Případná 4. výzva by mohla být spuštěna v 1. polovině roku 2022. Podmínky 4. výzvy nejsou v tuto chvíli známy. Aktuální informace budou zveřejněny na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz nebo na https://www.karvina.cz/magistrat/kotlikove-dotace

3. výzva kotlíkových dotací

Dne 22.5.2019 v 10:16 h byl ukončen příjem žádostí o kotlíkové dotace a to podáním žádosti s pořadovým číslem 3/10000.

Finanční alokace na tuto výzvu byla již v prvních minutách příjmu žádostí vyčerpána. Státní fond životního prostředí pošle do Moravskoslezského kraje dalších 500 milionů korun. Díky navýšení alokace na dvojnásobek si na dotaci sáhne asi 8000 žadatelů.

Informace pro žadatele v zásobníku projektů 3. kola kotlíkových dotací

Moravskoslezský kraj obdržel Rozhodnutí o navýšení prostředků ve výši 500 mil. Kč pro zásobník 3. výzvy kotlíkových dotací. Rada kraje dne 22.6.2020, projednala zapojení financí do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“.

Od úterý 23.6.2020 byla zahájena administrativní příprava Smluv o poskytnutí dotace pro projekty od pořadového čísla 3.471 do pořadového čísla 8.060. Smlouvy budou žadatelům následně odesílány e-mailem z e-mailové adresy karel.robot@msk_cz.

Pro žadatele s vyššími pořadovými čísly v tuto chvíli nemá kraj přiděleny finanční prostředky. O jejich navýšení se nadále intenzivně vyjednává.

V případě, že dojde v průběhu administrace programu k úspoře způsobené např. odstoupením některých žadatelů, budou žadatelé s pořadovým číslem 8.061 a vyšším kontaktováni formou e‑mailu s informací o možnosti uzavřít dotační smlouvu.

 

perex_Kotlíky_poslední šance.jpg

 

Základní parametry a výše podpory v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací:

 • časová způsobilost výdajů od 15. července 2015,
 • již nejsou podporovány kombinované kotle (uhlí x biomasa),
 • podpora se bude týkat pouze kotlů na biomasu (s ručním přikládáním = dřevo, s automatickým přikládáním = pelety), tepelných čerpadel a plynových kondenzačních kotlů,
 • informace Moravskoslezského kraje naleznete na adrese: www.lokalni-topeniste.msk.cz,
 • jedná se o poslední takto výhodnou dotaci (není nač čekat – počínaje rokem 2022 bude platit zákaz spalování v kotlích 1. a 2. emisní třídy!!!),
 • opět je možné předfinancování výměny zdroje vytápění formou tzn. návratné finanční výpomoci, takže není třeba mít finanční úspory. Finanční prostředky budou poskytovány Státním fondem životního prostředí prostřednictvím obce, dle smlouvy uzavřené s poskytovatelem dotace tj. Moravskoslezským krajem. Podmínky návratné finanční výpomoci naleznete zde: https://www.karvina.cz/magistrat/program-pro-poskytovani-navratnych-financnich-vypomoci
 • žádosti o návratnou finanční výpomoc mohou být podány do 31.7.2021; vyúčtování je nutno předložit nejpozději do 30.11.2021.

Na Odboru školství a rozvoje stále funguje tzv. kotlíková poradna - viz níže bod důležité informace a poradenství.

Výše podpory:

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL – 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000,- Kč

KOTEL NA BIOMASU (ruční přikládání) – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč

KOTEL NA BIOMASU (automatický) – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč

TEPELNÉ ČERPADLO – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč

 

Navýšení podpory pro prioritní území – 7.500,- Kč

Navýšení podpory o příspěvek kraje – 7.500,- Kč

Navýšení podpory o příspěvek města – 10.000,- Kč

Upozorňujeme vlastníky rodinných a bytových domů, že od 1. září 2022 bude platit zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy! Provozovateli kotle nesplňující emisní požadavky hrozí pokuta až 50.000,- Kč.

 

Seznamy schválených žadatelů:

 

 https://lokalni-topeniste.msk.cz/node/77

 

Důležíté informace: 

 

Poradenství

 • Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, budova C, ul. Karola Śliwky 50/8a, 3. patro

Ing. Bruno Petráš
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 425
Email:

RNDr. Ivana Smýkalová
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 446
Email:

Ing. Nikola Mináriková
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 646
Email:

 

Seznam revizních techniků

Odborně způsobilé osoby ke kontrole technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění najdete zde: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.

Seznam výrobků a technologií pro kotlíkové dotace

Na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 je zveřejněn seznam výrobků a technologií, který je veden Státním fondem životního prostředí a jsou v něm uvedeny kotle (zdroje vytápění), které bude možné pořídit místo starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním v rámci kotlíkových dotací. Tento seznam je pravidelně aktualizován a je zveřejněn zde: https://svt.sfzp.cz/.

Informace Moravskoslezského kraje

Za účelem poskytování informací veřejnosti ke kotlíkovým dotacím financovaným z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 byla zřízena na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje speciální telefonní linka 595 622 355 dostupná v době úředních hodin, tj.: pondělí a středa od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek od 8 do 14,30 hodin, pátek od 8 do 13 hodin a speciální e-mailová adresa kotliky@msk_cz.

Dále je možnost osobní konzultace na Krajském úřadě v Ostravě v kanceláři A 106, a to v pracovních dnech a úředních hodinách.

 • Bc. Pavel Ballasch pavel.ballasch@msk_cz - vedoucí oddělení

Své dotazy směřujte prosím na níže uvedené projektové a finanční manažery (e-mail, telefon):

 • Ing. Hana Bednaříková hana.bednarikova@msk_cz595 622 662
 • Bc. Nikol Bujoková nikol.bujokova@msk_cz 595 622 836
 • Ing. Ivona Crháková  ivona.crhakova@msk_cz  595 622 403
 • Mgr. Lucie Čížková  lucie.cizkova@msk_cz   595 622 301
 • Ing. Marcela Honková   marcela.honkova@msk_cz   595 622 761
 • Mgr. Lucie Hochmanová   lucie.hochmanova@msk_cz   595 622 994
 • Ing. Vilém Hinner  vilem.hinner@msk_cz   595 622 806
 • Ing. Soňa Kopkášová sona.kopkasova@msk_cz  595 622 793
 • Ing. Lenka Majerníková  lenka.majernikova@msk_cz 595 622 339
 • Ing. Michael Mikeska  michael.mikeska@msk_cz  595 622 728
 • Ing. Lenka Obrusníková lenka.obrusnikova@msk_cz  595 622 340
 • Mgr. Lucie Rašková   lucie.raskova@msk_cz   595 622 933
 • Bc. Monika Schromová monika.schromova@msk_cz  595 622 542
 • Mgr. Radka Šostá  radka.sosta@msk_cz  595 622 675
 • Ivana Bohdálková - administrativní pracovník  ivana.bohdalkova@msk_cz  595 622 318
 • Soňa Lachnitová - administrativní pracovník  sona.lachnitova@msk_cz  595 622 589
 • Marcela Mičaníková - administrativní pracovník  marcela.micanikova@msk_cz   595 622 830
 • Andrea Pazderová Šmigová - administrativní pracovník  andrea.smigova@msk_cz  595 622 540