Kotlíkové dotace

perex-kotliky-2016.jpg Až do 31. prosince 2018 je možné podávat žádosti o dotaci na výměnu starého kotle.


perex_Kotlíky_2016.jpg

Jak bylo avizováno, Moravskoslezský kraj obdrží v tomto kole kotlíkových dotací téměř 900 milionů korun. Oproti ostatním krajům obdržel Moravskoslezský kraj dvojnásobnou výši finančních prostředků. Bude tak možné vyměnit až 8 000 starých neekologických kotlů.

Žádost je třeba vyplnit elektronicky, ale vyplněné formuláře je třeba vytisknout a krajskému úřadu ještě také doručit, a to do 10 pracovních dnů (nejpozději do 31. prosince 2018).

Zájem v Karviné a okolí nebyl v uplynulých letech nijak velký, jen v Karviné bylo asi 90 úspěšných žadatelů, a to je podle vedení města málo. Město chce proto znovu motivovat svou podporou, půjčkami a dobrým poradenským servisem. „Opravdu už apeluji na všechny, kdo doma topí uhlím ve starém kotli s ručním přikládáním. Takové už za pár let nebudeme moci vůbec používat. Dnes je přitom možné získat nový kotel prakticky zadarmo. Výměnou za jiný způsob vytápění domu udělá jeho majitel krok ke zlepšení svého zdraví a životního prostředí,“ soudí primátor Tomáš Hanzel (ČSSD).

Radnice zajistila pro občany také informační servis – besedy se zástupci Moravskoslezského kraje a karvinského magistrátu proběhly na půdě karvinské univerzity 13. června a 23. srpna 2017. Besedy byly určeny rovněž občanům Dětmarovic, Stonavy a Petrovic u Karviné. Pracovníci odboru rozvoje magistrátu poskytují po celou dobu trvání výzvy poradenství. Informace k dotacím jsou průběžně aktualizovány na webu města, resp. ty nejaktuálnější zprávy ke kotlíkovým dotacím jem možné najít na informačním webu Moravskoslezského kraje: www.lokalni-topeniste.cz.

Karvinská radnice opět podpoří své občany, tentokráte fixní částkou 10 000 korun na jednoho úspěšného žadatele. „Plus opět nabízíme předfinancování formou bezúročné půjčky, takže není třeba mít úspory,“ připomněl primátor Hanzel s tím, že v této vlně lze získat v našem kraji, a tedy i v Karviné souhrnně až 145 000 korun. Dotuje Evropská unie (maximálně dá 120 000 korun), stát a kraj (každý 7 500 korun) a město Karviná (10 000 korun).

Změnily se ale možnosti získat dotaci a zúžil se počet typů kotlů, které lze měnit. Žadatel musí mít kotel na uhlí s ručním přikládáním I. a II. emisní třídy, ne vyšší. Nelze pak měnit uhlí za uhlí, ale jen za vyšší a ekologičtější způsob, tedy minimálně kombinaci uhlí s biomasou. Stejně jako v předchozích výzvách nelze dotaci rovněž použít na výměnu starého plynového kotle za jakýkoliv nový kotel či tepelné čerpadlo. Je třeba si důkladně prostudovat nová pravidla a podmínky, resp. se přijít poradit na magistrát.

Poradenství

  • Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné, budova C, ul. Karola Śliwky 50/8a, 3. patro

Ing. Bruno Petráš
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 425
Email:

RNDr. Ivana Smýkalová
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 446
Email:

Ing. Renáta Kytková
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 787
Email:

 

  •  Podnikatelské centrum Business Gate, ul. Poštovní 615

Petra Pomianková

Telefon: 596 387 420

Podpora města

Karvinská radnice opět podpoří své občany, tentokráte fixní částkou 10 000 korun na jednoho úspěšného žadatele. Plus je opět možné předfinancování formou bezúročné půjčky, takže není třeba mít úspory. V této vlně lze získat v našem kraji, a tedy i v Karviné souhrnně až 145 000 korun – Evropská unie dotuje maximálně částkou 120 000 korun, stát přidá 7 500 korun a kraj pomůže částkou ve stejné výši, statutární město Karviná poskytne již zmíněných 10 000 korun. Dotace bude ovšem proplacena až po realizaci, takže město nyní půjčí lidem na předfinancování realizace samotné.

 

Zápůjčky na kotlíkové dotace

Zastupitelstvo města Karviné schválilo Zásady pro poskytování zápůjčky na realizaci výměny kotle. Text těchto Zásad naleznete zde:

pdf.pngZásady zápůjčky na kotle.pdf

Žádosti o zápůjčky přijímá Odbor ekonomický, oddělení rozpočtů. Žadatelé o zápůjčku si mimo úřední dny (pondělí a středa) mohou sjednat termín schůzky s těmito úředníky:

Ing. Vladimír Tvrdoň
oddělení rozpočtů
Telefon: 596 387 369
Email:

Renáta Čejdová
oddělení rozpočtů
Telefon: 596 387 276
Email:

 

Formuláře:

pdf.pngFormulář - Potvrzení o souhlasu s inkasem.pdf
pdf.pngFormulář - Žádost o poskytnutí zápůjčky na kotlíkové dotace.pdf

 

 

Kraj hlásí vyčerpání kotlíkových dotací

perex_ovzduší_ilu.jpg Přijata bude ještě tisícovka žádostí do zásobníku.  

 

Zájem o kotlíkové dotace v Karviné je vyšší

perex_Kotlíky_2016.jpg Zájem v Karviné už převyšuje dřívější kola dotací, vedení města to těší.

 

Kotlíkové dotace startují 5. září

perex_Kotlíky_2016.jpg Výměna skoro zadarmo, Karviná přidá 10 000 korun a peníze půjčí.

 

Vyměňte kotel za ekologický

perex_ovzduší_ilu.jpg Jaké dotazy padaly na informačních setkáních se zájemci o kotlíkovou dotaci?