Matrika, trvalý pobyt, osobní doklady

povinne-zverejn.info-ico.jpg


Rezervaci pro tuto oblast je možné provést na úkony:

 • MATRIKA MANŽELSTVÍ - opisy oddacích listů, legalizace matričních dokladů do ciziny, změna jména a příjmení, státní občanství
 • MATRIKA NAROZENÍ – narození, opisy rodných listů, určování otcovství
 • Žádosti o nový OBČANSKÝ PRŮKAZ, nahlášení ztráty, odcizení, poškození občanského průkazu. 
 • Žádosti o nový CESTOVNÍ DOKLAD, nahlášení ztráty, odcizení, poškození cestovního dokladu. 
 • Výdej zhotoveného cestovního dokladu
 • Změna trvalého pobytu
 • Rušení trvalého pobytu
 • Výdej zhotoveného občanského průkazu
 • Ověřování podpisů a listin - ověřování kopií listin
 • Voličské průkazY
 • MATRIKA ÚMRTÍ – úmrtí, opisy úmrtních listů
  

V rezervačním systému zvolte OBJEDNAT SE NA POBOČKU > ODBOR SPRÁVNÍ > ODDĚLENÍ OBČANSKOSPRÁVNÍ.

S příděleným rezervačním číslem se v uvedený den a hodinu dostavte na příslušné pracoviště a zadejte vaše rezervační číslo do terminálu vyvolávacího systému. Terminál vám vydá pořadový lístek pro přepážku. Na přepážku budete voláni ihned jako další klient v pořadí.

Pokud jste si objednali vaši návštěvu v rezervačním systému a nemůžete přijít, zrušte vaši rezervaci co nejdříve! Uvolníte tím termín jinému klientovi.