Nové odpadové nádoby na tuky a jedlé oleje

received_2432160380436048.jpeg Město rozšířilo nabídku pro ekologicky smýšlející občany.


received_2432160380436048.jpeg

11.10.2019 – Od 01.01.2020 budou mít obce zákonnou povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Až do konce října letošního roku se proto ve městě instalují tři desítky nového druhu popelnice. Jde o oranžovo-černé nádoby o objemu 240 litrů určené k odkládání jedlých olejů a tuků. Tuto službu dosud ve městě nabízel pouze Sběrný dvůr Technických služeb Karviná, který v této bezplatné službě bude nadále pokračovat. Lidé však tuto službu dosud příliš nevyužívají. Oleje a tuky tak dnes nejčastěji končí v toaletách a domovních odpadech, což znamená, že je kanalizace tuky znečišťována a zanášena. Město však očekává, že síť sběrných nádob rozmístěných po celém městě osloví svou dostupností občany, kterým není ekologie lhostejná.

Jedlé oleje a tuky se do nádob budou ukládat v uzavřených PET lahvích nebo jiných plastových obalech. Následný sběr a likvidaci bude bezplatně zajišťovat renomovaná společnost TRAFIN OIL, a.s. Odpadové nádoby se budou vyprazdňovat přibližně jednou za tři měsíce, což představuje běžný interval pro naplnění nádoby. V případě hrozícího přeplnění provede firma mimořádný svoz do pěti dnů od obdržení výzvy oprávněným zaměstnancem Odboru komunálních služeb Magistrátu města Karviné.

Důležitá informace – v odpadových nádobách lze shromažďovat pouze a výhradně jedlé oleje a tuky bez příměsi saponátů a jiných chemických přípravků, zbavené větších mechanických nečistot či jiných odpadních materiálů a zbytků jídla. Rovněž podíl vody či ztužených tuků a drobných nečistot nesmí přesáhnout deset procent.