Zimní údržba ve městě

zimní údržba.jpg Rada města Karviné schválila plán zimní údržby komunikací ve městě pro období 2019/2020.


zimní údržba.jpg

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zabezpečit zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla prováděna s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.

Plán zimní údržby naleznete zde: ZIMNÍ ÚDRŽBA 2019-2020 ZIMNÍ ÚDRŽBA 2019-2020 (748,14 KB)