Odbor majetkový

Odbor majetkový zajišťuje výkon vlastnických práv k movitému a nemovitému majetku města včetně správy, provozu a údržby majetku města a zajišťuje přípravu, realizaci a kordinaci investičních akcí města. Bližší popis vykonávaných činností je uveden u každého oddělení.


Vedoucí odboru

Bogoczová Helena 2016.jpg qr bogoczová.png

Ing. Helena Bogoczová MPA
Odbor majetkový
Telefon: 596 387 308
Email:

 

Členění odboru

Oddělení bytové


Vedoucí

Umístění

 • budova "B", ul. Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát (mapa), přízemí

Zajišťuje

 • správu, provoz, údržbu a opravy budov s byty a nebytovými prostory v majetku statutárního města Karviné,
 • vyúčtování služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor  v bytových domech v majetku statutárního města Karviné,
 • správu, provoz, údržbu a opravy jednotek ve vlastnictví statutárního města Karviné ve společenstvích vlastníků,
 • agendu související s byty, nebytovými prostory a garážemi v majetku statutárního města Karviné
 • nájmy bytů a nebytových prostor v obytných domech v majetku statutárního města Karviné
 • privatizaci bytového fondu v majetku statutárního města Karviné

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Jarmila Dreslerová
oddělení bytové
596 387 232 B/28
Radmila Górecká
oddělení bytové
596 387 323 B/33
Bc. Monika Hanusková
oddělení bytové
596 387 214 B/26
Soňa Kejmarová
oddělení bytové
596 387 736 B/25
Bc. Dana Knápková
oddělení bytové
596 387 315 B/33
Ivana Ličková
oddělení bytové
596 387 362 B/28
Naděžda Mońská
oddělení bytové
596 387 439 B/28
Alena Petrová
oddělení bytové
596 387 325 B/26

 


Oddělení majetkoprávní


Vedoucí

JUDr. Mária Durčáková
oddělení majetkoprávní
Telefon: 596 387 310
Email:

Umístění

 • Budova "B", ul. Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát (mapa)

Zajišťuje

 • nabývání a převod nemovitého majetku
 • zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví statutárního města Karviná
 • nájmy a výpůjčky nebytových prostor – mimo nebytových prostor v obytných domech
 • pronájmy pozemků
 • krátkodobé pronájmy zámku Fryštát a víceúčelového střediska v Karviné-Loukách
 • nájmy hrobových míst
 • úkony související se zajišťováním sociálních pohřbů

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Jerzy Cachel
oddělení majetkoprávní
596 387 385 B/72
Petra Čablíková
oddělení majetkoprávní
596 387 301 B/74a
JUDr. Mária Durčáková
oddělení majetkoprávní
596 387 310 B/71
Jiřina Hefnerová
oddělení majetkoprávní
596 387 285 B/74
Kateřina Krzemiński
oddělení majetkoprávní
596 387 383 B/68
Šárka Kubušová
oddělení majetkoprávní
596 387 288 B/72
Drahomíra Možutíková
oddělení majetkoprávní
596 387 384 B/73
Bc. Iveta Nohelová
oddělení majetkoprávní
596 387 311 B/74a
Lucie Průdková
oddělení majetkoprávní
 
Jaroslava Sembolová
oddělení majetkoprávní
596 387 309 B/65
Denisa Sušilová
oddělení majetkoprávní
596 387 258 B/68
Ing. Beata Vysluchová
oddělení majetkoprávní
596 387 450 B/73

 


Oddělení provozu a údržby majetku


Vedoucí

Ing. Jana Salamonová
oddělení provozu a údržby majetku
Telefon: 596 387 319
Email:

Umístění

 • budova "B", ul.Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát (mapa)

Zajišťuje

 • provoz a údržbu budov, staveb a pozemků školských objektů, které nejsou svěřeny do správy příspěvkovým organizacím,
 • provoz a údržbu letního koupaliště, sportovních zařízení v majetku SMK,
 • údržbu hasičských zbrojnic dobrovolných hasičů,
 • údržbu zámku Fryštát,
 • údržbu ostatních nemovitostí ve vlastnictví  SMK, včetně zajištění technického stavu vybraných technických zařízení (plynové kotelny, plošiny, výtahy)
 • správu a údržbu hřbitovů,
 • správu a údržbu průmyslové zóny Nové Pole,
 • agendu statické dopravy na území města (opravy, údržba, nová parkovací stání),
 • komplexní agendu spotřeby energií (voda, plyn, teplo, elektrická energie, srážková voda),
 • správu inženýrských sítí v majetku SMK (kanalizace, plynovody, vodovody, datové sítě) včetně jejich běžné údržby,
 • evidenci a opravy mostních objektů v majetku SMK,
 • údržbu drobných vodních toků ve správě SMK,
 • komplexně zajišťuje investiční činnosti SMK v oblasti přípravy a realizace staveb,
 • rozhoduje o uzavírání smluv o právu provést stavbu, o umístění stavby, o koordinaci staveb,
 • evidenci válečných hrobů a pietních míst

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Ing. Bohuslava Bošanská
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 451 B/60
Ing. Denisa Čendliková
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 270 B/61
Ilona Gromadová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 365 B/59
Ing., Mgr. Andrea Hefnerová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 372 B/58
Bc. Zuzana Helisová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 305 B/57
Nataša Hübnerová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 391 B/60
Pavel Janura
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 487 B/53
Ing. Richard Kajzar
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 784 B/31
Ondřej Kretek
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 294 B/
Pavel Lyčka
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 257 B/31
Jana Maslovská
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 268 B/30
Bc. Josef Novák
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 316 B/53
Bc. Milan Pavlík
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 249 B/31
Ing. Iveta Piechaczková
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 324 B/57
Ing. Jana Salamonová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 319 B/59
Ing. Jana Stránská
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 474 B/57
Iva Wenzlová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 334 B/58

 


 

1 3   Následující   ››

Oprava zpevněných ploch u čp. 871 v Karviné – Ráji byla dokončena

Plochy u čp. 871.jpg Plochy a chodníky je možné opět plně využívat

 

Úpravy ulice Březová v Karviné – Ráji

Březová.jpg Práce budou probíhat do konce letošního roku  

 

Probíhá oprava další části místní komunikace na ul. Školské

Školská.png Provoz na komunikaci je omezen

 

Komunikace na ul. Husova bude mít nový povrch

20220412_111639.jpg Práce budou ukončeny před letními prázdninami

 

Oprava vozovky na ul. Olbrachtova v Karviné – Ráji

Olbrachtova.JPG Realizace byla zahájena začátkem května

 
1 3   Následující   ››