Odbor majetkový

Odbor majetkový zajišťuje výkon vlastnických práv k movitému a nemovitému majetku města včetně správy, provozu a údržby majetku města a zajišťuje přípravu, realizaci a koordinaci investičních akcí města. Bližší popis vykonávaných činností je uveden u každého oddělení.


Vedoucí odboru

Bogoczová Helena 2016.jpg qr bogoczová.png

Ing. Helena Bogoczová MPA
Odbor majetkový
Telefon: 596 387 308
Email:

 

Členění odboru

Oddělení bytové


Vedoucí

Bc. Monika Hanusková
oddělení bytové
Telefon: 596 387 214
Email:

Umístění

 • budova "B", ul. Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát (mapa), přízemí

Zajišťuje

 • správu, provoz, údržbu a opravy budov s byty a nebytovými prostory v majetku statutárního města Karviné,
 • vyúčtování služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor  v bytových domech v majetku statutárního města Karviné,
 • správu, provoz, údržbu a opravy jednotek ve vlastnictví statutárního města Karviné ve společenstvích vlastníků,
 • agendu související s byty, nebytovými prostory a garážemi v majetku statutárního města Karviné
 • nájmy bytů a nebytových prostor v obytných domech v majetku statutárního města Karviné
 • privatizaci bytového fondu v majetku statutárního města Karviné

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Jarmila Dreslerová
oddělení bytové
596 387 232 B/28
Radmila Górecká
oddělení bytové
596 387 323 B/33
Bc. Monika Hanusková
oddělení bytové
596 387 214 B/26
Soňa Kejmarová
oddělení bytové
596 387 736 B/25
Bc. Dana Knápková
oddělení bytové
596 387 315 B/33
Ivana Ličková
oddělení bytové
596 387 362 B/28
Naděžda Mońská
oddělení bytové
596 387 439 B/28
Alena Petrová
oddělení bytové
596 387 325 B/26

 


Oddělení majetkoprávní


Vedoucí

JUDr. Mária Durčáková
oddělení majetkoprávní
Telefon: 596 387 310
Email:

Umístění

 • Budova "B", ul. Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát (mapa)

Zajišťuje

 • nabývání a převod nemovitého majetku
 • zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví statutárního města Karviná
 • nájmy a výpůjčky nebytových prostor – mimo nebytových prostor v obytných domech
 • pronájmy pozemků
 • krátkodobé pronájmy zámku Fryštát a víceúčelového střediska v Karviné-Loukách
 • nájmy hrobových míst
 • úkony související se zajišťováním sociálních pohřbů

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Jerzy Cachel
oddělení majetkoprávní
596 387 385 B/72
Petra Čablíková
oddělení majetkoprávní
596 387 301 B/74
JUDr. Mária Durčáková
oddělení majetkoprávní
596 387 310 B/71
Šárka Kubušová
oddělení majetkoprávní
596 387 288 B/72
Bc. Iveta Nohelová
oddělení majetkoprávní
596 387 311 B/68
Ing. Veronika Ožanová
oddělení majetkoprávní
596 387 383 B/68
Nelly Petrásková
oddělení majetkoprávní
596 387 258 B/74
Lucie Průdková
oddělení majetkoprávní
596 387 384 B/73
Jaroslava Sembolová
oddělení majetkoprávní
596 387 309 B/65
Ing. Beata Vysluchová
oddělení majetkoprávní
596 387 450 B/73

 


Oddělení provozu a údržby majetku


Vedoucí

Ing. Jana Salamonová MPA
oddělení provozu a údržby majetku
Telefon: 596 387 319
Email:

Umístění

 • budova "B", ul.Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát (mapa)

Zajišťuje

 • provoz a údržbu budov, staveb a pozemků školských objektů, které nejsou svěřeny do správy příspěvkovým organizacím,
 • provoz a údržbu letního koupaliště, sportovních zařízení v majetku SMK,
 • údržbu hasičských zbrojnic dobrovolných hasičů,
 • údržbu zámku Fryštát,
 • údržbu ostatních nemovitostí ve vlastnictví  SMK, včetně zajištění technického stavu vybraných technických zařízení (plynové kotelny, plošiny, výtahy)
 • správu a údržbu hřbitovů,
 • správu a údržbu průmyslové zóny Nové Pole,
 • agendu statické dopravy na území města (opravy, údržba, nová parkovací stání),
 • komplexní agendu spotřeby energií (voda, plyn, teplo, elektrická energie, srážková voda),
 • správu inženýrských sítí v majetku SMK (kanalizace, plynovody, vodovody, datové sítě) včetně jejich běžné údržby,
 • evidenci a opravy mostních objektů v majetku SMK,
 • údržbu drobných vodních toků ve správě SMK,
 • komplexně zajišťuje investiční činnosti SMK v oblasti přípravy a realizace staveb,
 • rozhoduje o uzavírání smluv o právu provést stavbu, o umístění stavby, o koordinaci staveb.

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Ing. Denisa Čendliková
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 270 B/61
Ilona Gromadová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 365 B/59
Ing., Mgr. Andrea Hefnerová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 372 B/58
Bc. Zuzana Helisová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 305 B/57
Natalie Hübnerová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 391 B/30
Pavel Janura
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 487 B/53
Ing. Richard Kajzar
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 784 B/31
Kateřina Kolenčíková
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 451  
Ondřej Kretek
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 294 B/63
Ing. Zuzana Kuchelová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 324 B/60
Pavel Lyčka
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 257 B/31
Jana Maslovská
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 268 B/30
Bc. Josef Novák
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 316 B/53
Bc. Milan Pavlík
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 249 B/63
Ing. Jana SalamonováMPA
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 319 B/59
Ing. Jana Stránská
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 474 B/57
Bc. Dana ŠkripkováDiS.
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 297 B/61
Regina Trzaskaliková
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 210 B/60
Iva Wenzlová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 334 B/58

 


 

1 3 4   Následující   ››

Správa a údržba hřbitovů

 

Opravy ve školních zařízeních

Plánované opravy během letních prázdnin 

 

Oprava místní komunikace a chodníku

Připravují se nové akce

 

Náměstí Ondry Foltýna v Karviné-Starém Městě

Práce byly zahájeny

 

Zlepšení přístupnosti budov Magistrátu města Karviné

Nejen pro imobilní klienty

 
1 3 4   Následující   ››