Budovy Sociálních služeb Karviná budou mít nové zastřešení

Dokončení prací se předpokládá v závěru letošního roku


střecha SSK 062022.jpg

V červnu byla zahájena rekonstrukce plochých střech na budovách Sociálních služeb Karviná. Stávající krytiny plochých střech a střešní terasa jsou postupně odstraňovány. Na části budov budou původní krytiny nahrazeny novými, na další části budou místo plochých střech realizovány dřevěné nástavby s valbovou střechou. Současně bude provedeno zateplení střech a úprava okenních otvorů. Termín dokončení prací se předpokládá v posledním čtvrtletí letošního roku.