Dětské dopravní hřiště v Karviné – Ráji

IMG_20210224_131519.jpg Proběhly přípravné práce


Město Karviná připravuje realizaci projektu s názvem „Dětské dopravní hřiště v Karviné – Ráji“, jehož umístění je plánováno v lokalitě nevyužívaného objektu bývalé ZŠ Nejedlého. Předmětem prací bude demolice stávající budovy, výstavba nového dopravního hřiště včetně zázemí, nové parkovací plochy pro občany, sadové úpravy a nové náhradní výsadby za odstraněné dřeviny. S ohledem na tuto skutečnost proběhly v období vegetačního klidu v daném místě přípravné práce - odstraňování vybraných stromů a keřů.

Hřiště.png