Rekonstrukce ulice Žižkovy bude od poloviny března pokračovat druhou etapou

DSCN8186.jpg Doprava po dobu rekonstrukce vozovky bude omezena.


DSCN8186.jpg

07.03.2019 - Další etapou bude pokračovat od poloviny března 2019 rekonstrukce komunikace ulice Žižkovy v Karviné-Hranicích, a to od kruhového objezdu u Kauflandu po odbočku k poliklinice. V souvislosti s plánovanou uzavírkou této části komunikace má ČSAD a.s. stanoveny náhradní objízdné trasy městské autobusové dopravy, jejichž přehled je uveden níže. Současně bude společností VEOLIA ČR prováděna přeložka teplovodního potrubí a rekonstrukce průlezného kanálu, které kříží komunikaci ulice Žižkovy u kruhového objezdu. Předpokládaná doba provádění prací je dva měsíce. Následně bude v rámci III. etapy opravena komunikace ulice Bratranců Veverkových a další část ulice Žižkovy v úseku od Lázní Darkov po ulici Mickiewiczovu.

Základní změny jízdních řádů po dobu uzavírky:

  • Linky č. 511 a 516 budou vedeny odklonem přes zastávku „Hranice, bazén“. Na této zastávce bude vždy přestup cestujících z linky č. 519.
  • Linky č. 512 a 518 budou vedeny odklonem přes zastávku „Hranice, bazén“. Na této zastávce bude vždy přestup cestujících z linky č. 520.
  • Linka č. 515 bude vedena odklonem přes zastávku „Hranice, bazén“. Vybrané spoje budou zkráceny do zastávky „Fryštát, aut. nádraží“. Spoje této linky budou i nadále zajíždět k Dolu Darkov, ale na průmyslovou zónu Nové Pole v Karviné-Starém Městě budou na jednotlivé směny (návoz i odvoz) zajíždět vybrané spoje linky č. 520.
  • Linka č. 517 bude v rámci stávajícího výlukového jízdního řádu navíc vedena odklonem přes zastávku „Hranice, bazén“.
  • Linka č. 519 bude vedena odklonem přes zastávky „Hranice, škola/okružní/pekárna/bazén“ a zastávku „Mizerov, Kosmos“. Vždy v zastávce „Hranice, bazén“ bude zajištěn přestup na linky č. 511 a 516. Změna trasy je provedena zejména pro zajištění dopravní obslužnosti městské části Karviná-Hranice (horní část) a s ohledem na přestupní vazbu jednotlivých spojů na vlak (od vlaku).
  • Linka č. 520 bude vedena odklonem přes zastávku „Mizerov, Kosmos“ a zastávky „Hranice, bazén/pekárna/okružní/škola“. Vždy v zastávce „Hranice, bazén“ bude zajištěn přestup na linky č. 512 a 518. Změna trasy je provedena zejména pro zajištění dopravní obslužnosti městské části Karviná-Hranice (horní část). Vybrané spoje budou zajíždět na průmyslovou zónu Nové Pole v Karviné-Starém Městě.
  • U přestupů mezi spoji uvedených linek městské autobusové dopravy v zastávce „Hranice, bazén“ bude garantováno čekání při zpoždění do 3 minut. Tyto linky budou ve zmíněné zastávce zastavovat u druhého (prostředního) označníku ve směru na Ráj, kde zastavuje příměstská autobusová linka ve směru na Havířov.

Za plynulý a bezproblémový průběh realizace odpovídá zhotovitel stavby - STRABAG a.s., odštěpný závod Morava – sever, IČ 608 38 744, Polanecká 827, Ostrava-Svinov, zodpovědná osoba - pan Aleš Janík.