Kolumbária na hřbitově v Karviné - Mizerově

hřbitov.JPG 21ks nových jednostranných kolumbárií.


kolumbária.JPG

Pro velký zájem o pronájem kolumbárií bude na na hřbitově v Karviné-Mizerově do konce měsíce dubna dodáno celkem 21 nových kusů. Kolumbária budou umístěna na již připravených betonových podstavcích a k dispozici občanům budou již v měsíci květnu.