Komunikace na ul. Husova má nový povrch

IMG_20220629_091150.jpg Práce byly dokončeny před letními prázdninami


IMG_20220629_091150.jpg

Před zahájením letních prázdnin byla dokončena oprava místní komunikace na ul. Husova, kde byl proveden nový povrch vozovky v souvislosti s dokončenou výměnou vodovodního potrubí, realizovanou společností SmVaK, a.s. Komunikace je opět v provozu.