Oprava komunikace na ul. Husova a křižovatky s ul. Ostravská je dokončena

IMG_20220629_091150.jpg Práce byly dokončeny před letními prázdninami


IMG_20220629_091150.jpg

Začátkem prázdnin byla zprovozněna po opravách místní komunikace ul. Husova vč křižovatky s ul. Ostravská. Celá akce byla realizována  v koordinaci se společností  SmVaK Ostrava a.s. (výměna vodovodů a zkapacitnění kolektoru ALFA). Na opravu těchto komunikací bude dále navazovat oprava ul. Máchova a spojky na ul. Ostravská.