Oprava komunikace další části ul. U Lesa byla dokončena

U Lesa.jpg Provoz na komunikaci byl obnoven  


U Lesa.jpg

Koncem září byla dokončena oprava další část místní komunikace na ul. U Lesa v Karviné – Ráji v úseku od křižovatky u domu čp. 757 k odbočce k DPS. V rámci realizace proběhla oprava chodníku na straně bytových domů, chodník na protější straně byl nahrazen parkovacími plochami, byly opraveny uliční vpusti vč. přípojek a položen nový asfaltový povrch vozovky. Komunikace je opět v provozu.