Oprava komunikace na ul. Borovského mezi čp.100 - 122

Práce byly dokončeny  


IMG_20221012_142303.jpg

V průběhu měsíce října byla dokončena oprava komunikace na ul. Borovského (tzv. neutrálka) mezi čp. 100 – 122 v délce cca 760 m. Bylo provedeno vyspravení podkladních vrstev, pokládka asfaltového povrchu, napojení komunikace na sjezdy a terénní úpravy.