Připravované akce pro realizaci do konce letošního roku

DSC_1396.JPG Proběhnou další opravy komunikací, chystá se výstavba parkoviště


DSC_1396.JPG

Ve fázi příprav na realizaci je mimo jiné i další etapa oprav ul. Mickiewiczova (podél lesního porostu). Předpokládaný termín zahájení prací je v 08-09/2019. Ve stejném období (po ukončení současného dopravního omezení na ul. Slovenské) se počítá se začátkem výstavby parkoviště na ul. Slovenské v Karviné-Hranicích u bytového domu č. p. 2942, které naváže na stávající parkovací plochu. Součástí stavby je i veřejné osvětlení a odvod dešťových vod.