Rekonstrukce části komunikace na ul. Mickiewiczova

received_684747365336140.jpeg Během provádění prací je omezena doprava


received_684747365336140.jpeg

Koncem srpna byla zahájena oprava komunikace na ul. Mickiewiczova v Karviné – Ráji, a to v úseku
od domu č.p. 436/139 po dům č.p. 444/169 (podél lesního porostu). Prováděné práce zahrnují výměnu stávajícího povrchu a zpevnění krajnice. Rekonstrukce komunikace bude ukončena během měsíce září. Upozorňujeme občany, že po dobu provádění rekonstrukce dochází v uvedeném úseku k omezení provozu a uzavírkám, které jsou měněny a aktualizovány v závislosti na postupu prací.