Rekonstrukce propustku na ul. Poutní

Propustek Poutní.png Zbývá položit živičný povrch vozovky


Propustek Poutní.png

V souvislosti s výstavbou nových rodinných domů na ul. Poutní v Karviné – Mizerově a nárůstem dopravy v této lokalitě od letošního jara probíhala také rekonstrukce propustku P 51/7 (u garáží). Práce na vlastním propustku již byly dokončeny. Zbývá pouze položit živičný povrch komunikace, který bude realizován s ohledem na rozsah provedených zemních prací až po dosednutí podkladních vrstev.