Úpravy ulice Žižkovy v Karviné - Hranicích

IMG_20181105_131253.jpg S ohledem na klimatické podmínky byly probíhající opravy přerušeny.


IMG_20181105_131253.jpg

Na  jaře budou pokračovat práce na modernizaci místní komunikace, která je rozdělena na tři etapy. První etapa, která se týká úseku komunikace od vjezdu na parkoviště u polikliniky po křížení s ulicí Čsl. armády, byla dokončena. Ve dvou dalších etapách bude ulice opravena až po kruhový objezd u OC Kaufland, resp. v opačném směru po křížení s ulicí Mickiewiczovou. Práce budou zahájeny v závislosti na klimatických podmínkách.

Objízdná trasa bude upřesněna před zahájením prací na dalších etapách.

Za plynulý a bezproblémový průběh realizace odpovídá zhotovitel stavby:

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava – sever, IČ 608 38 744, Polanecká 827, Ostrava-Svinov, zodpovědná osoba: p. Aleš Janík.)